Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24021.08.2023 

5625-2023 (01 01 00)

Suunnittelijan toimen (vak.nro 401147) lakkauttaminen

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, henkilöstöpalvelupäällikkö Teija Mielonen:

Kansliapäällikön päätöksellä 19.01.2023 § 22 on perustettu henkilöstöasiantuntijan toimi konsernihallinnon henkilöstöpalveluihin operatiiviset henkilöstöasiat -yksikköön. Päätöksessä todetaan, että suunnittelijan toimen (vak.nro 401147) lakkauttamisesta tehdään erillinen esitys, kun ko. toimi tulee avoimeksi. Suunnittelijan toimi on vapautunut ja ko. toimi voidaan näin ollen lakkauttaa.

Esitämme, että konsernihallinnon henkilöstöpalvelut -vastuualueella oleva suunnittelijan toimi (vak.nro 401147) lakkautetaan 1.9.2023 lukien.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että konsernihallinnon henkilöstöpalvelut -vastuualueella avoinna oleva suunnittelijan toimi (vak.nro 401147) lakkautetaan 1.9.2023 lukien.

​Tuomas Heikkinen

​kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX