Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17917.08.2023 

4269-2023 (01 00 01)

KVTES:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,15 %) jako henkilökohtaisiin lisiin palkkahinnoitteluliitteessä 5

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 15.8.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 5.6.2023 § 128 on päätetty KVTES:n piiriin kuuluvien viranhaltijoiden/työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja​ 0,3 %) ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista.

Koska työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä paikallisen järjestelyerän (0,3 %) jakamisesta, paikallisesta järjestelyerästä (0,3 %) puolet (0,15 %) jaetaan yleiskorotuksena ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) kohdennetaan TVA:han perustuvien palkkaepäkohtien korjaamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin mahdollisimman tasapuolisesti hinnoitteluliitteittäin.

​Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin KVTES:n palkkahinnoitteluliitteessä 5 (Varhaiskasvatuksen henkilöstö ym.). Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudelta on tullut esitys paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,15 %) käyttämisestä henkilökohtaisiin lisiin. Henkilöstöjohtaja tekee päätöksen henkilökohtaisista lisistä palvelukokonaisuuden esityksen (liite 1) mukaisesti.

​Kansliapäällikön palkka-asioita koskevan delegointisäännöksen (28.12.2022) mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista, lukuun ottamatta palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämistä viranhaltijalle/työntekijälle konsernihallinnossa.

Liite 1​KVTES:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,15 %) jako henkilökohtaisiin lisiin palkkahinnoitteluliitteessä 5 (suojattu, sisältää henkilötietoja, tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2​KVTES:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,15 %) jako henkilökohtaisiin lisiin palkkahinnoitteluliitteessä 5

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset henkilökohtaiset lisät tulemaan voimaan 1.6.2023 lukien.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 179
Liite 1:KVTES:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien jako henkilökohtaisiin lisiin palkkahinnoitteluliitteessä 5 (sisältää henkilötietoja, ei verkkojulkinen)
Liite 2:KVTES:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,15 %) jako henkilökohtaisiin lisiin palkkahinnoitteluliitteessä 5