Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kehittämispalvelut 
Strategia- ja kehittämisjohtaja825.08.2023 

5790-2023 (02 08 00, 07.03)

Johdon työpöydän toteuttamisen hankinta

It-suunnittelija Jani Siivonen 21.8.2023:

Turun kaupungilla on käytössä tietovarasto ja sitä hyödyntävät raportointiratkaisut. Hankinnassa luodaan johdolle työpöytä, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa. Työpöydän etusivulle tuodaan tärkeimmät tunnusluvut ja välilehdille valitut, yksityiskohtaisemmat, asiakokonaisuudet. Raportista toteutetaan myös pilviversio, joka mahdollistaa käytön mobiililaitteilla.

Johdon työpöytäratkaisun toteuttamisesta on saatu tarjous Loihde Advance Oy:ltä. Työmääräarvio on saadun tarjouksen mukaisesti 42 htp ja työn toteuttamisen tavoiteaikataulu on elo-lokakuu 2023. Työpöytäratkaisun toteuttamisen kustannukset ovat 25.632 € (lisäksi alv) ja työ toteutetaan kahdessa vaiheessa:​ ​

- ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan työpöytäratkaisu osaksi Ratku-raportointiportaalia

- toisessa vaiheessa ratkaisu siirretään hyödyntämään Power BI:n pilviversiota ja tätä myöten toteutetaan mobiiliraportointi.

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

Turun kaupungilla on Loihde Analytics Oy:n kanssa voimassa oleva sopimus (Tietovaraston ja siihen liittyvän raportointikokonaisuuden ylläpito- ja tukipalvelu, dnro 813-2020).

Ehdotus​Esitän, että Loihde Advance Oy:ltä hankitaan saadun tarjouksen mukaisesti johdon työpöytäratkaisu siten, että kahdessa vaiheessa toteutettavan työn kustannukset, enintään 25.632 € (lisäksi alv) kohdistetaan tietopalveluiden kustannuspaikalle 13090.​

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila:

PäätösPäätin edellä esitetyn perusteella, että Loihde Advance Oy:ltä hankitaan johdon työpöytäratkaisu siten, että kahdessa vaiheessa toteutettavan työn kustannukset, enintään 25.632 € (lisäksi alv) kohdistetaan tietopalveluiden kustannuspaikalle 13090.​​

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

strategia- ja kehittämisjohtaja

Rami Savila

Oikaisuohje liitteenä

Jakelu

aoLoihde Advance Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX