Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, integraatiotoiminto 
Integraatiojohtaja423.08.2023 

5725-2023 (00 01 05, 02 05 01, 00 04 01)

THL:n yhteisrahoitteiseen PUHTI-hankkeeseen osallistuminen 2023 - 2025

Järjestämispäällikkö Heini Parkkunen, erityisasiantuntija Minna Lainio-Peltola ja kehittämispäällikkö Elise Haapamäki:

Tiivistelmä​

Turku osallistuu THL:n yhteisrahoitteiseen PUHTI-hankkeeseen vuosina 2023–2025. Hankkeessa pyritään hyödyntämään julkisen palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa (PUHTI). Hankkeen kustannukset Turun kaupungille ovat 30 000 euroa vuodessa.

Perustelut​

Osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Digitalisaatio-ohjelmaa (2016) on tunnistettu tarve elinympäristöstä ja asiakkaista koostettuun parannettuun nykytilan ja tapahtuvien muutoksien tilannekuvaan. Tämän ohjelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä teki esityksen PUHTI-hankkeesta. Yhteistyöhanketta pilotoitiin Tampereen kaupungin kanssa vuonna 2020. Vuosien 2021–2022 (Dnro 3196–2021) Tampereen, Helsingin ja Turun kaupunkien sekä Pirkanmaan myönteisten kokemusten perusteella hanketta päätettiin jatkaa laajemmalla jatkokaudella 2023–2025.

PUHTI-hankkeen kolmannessa vaiheessa 2023–2025 mukana ovat THL, Turun, Tampereen, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Yhteistyöhankkeen kolmannessa vaiheessa kehitetään terveyden ja hyvinvoinnin johtamista ja uusia palvelujärjestelmän ulkopuolisia aluekohtaisia tiedonkeruita. Tietoja voidaan hyödyntää konkreettisissa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvässä päätöksenteossa, johtamisessa sekä päivittäisen työn tukena.​

PUHTI-hankkeeseen osallistuminen tukee Turun kaupungin hyvinvointityötä ja hyvinvoinnin johtamista.

Yhteisrahoitteisen hankkeen kokonaiskustannukset hankekaudella 2023–2025 ovat 900 000 euroa (lisäksi alv). THL ja hankkeessa mukana olevat kaupungit ja hyvinvointialueet vastaavat työn kustannuksista yhteisrahoitteisesti. Turun kaupungin rahoitusosuus hankekaudella 2023–2025 on 30 000 euroa/vuosi (lisäksi alv). Kokonaiskustannukset kolmelle vuodelle ovat 90 000 euroa (lisäksi alv). Kustannukset kohdennetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalle 12050.​

Hankkeen yksityiskohtaisesta toteutuksesta tehdään kirjallinen sopimus.

Liite 1​Sopimus PUHTI THL Turku 2023-2025 liitteineen

Esitämme, että Turun kaupunki osallistuu PUHTI-hankkeeseen vuosina 2023–2025 ja kaupungin osuus PUHTI-hankkeen kustannuksista kohdistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalle 12050.

Integraatiojohtaja Minna Sartes:​

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki osallistuu PUHTI-hankkeeseen ylläkuvatulla tavalla ja kustannukset maksetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalta 12050.​

Hankkeen toteutuksesta tehdään kirjallinen sopimus.​

Minna Sartes

​Integraatiojohtaja

Jakelu

aoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kitoimin § 4
Liite 1:Sopimus PUHTI THL Turku 2023-2025 liitteineen