Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja723.08.2023 

5714-2023 (01 02 01)

Ohjauslisän maksaminen työpaikkaohjaajalle 4.5-22.6.2023

Toiminnanjohtaja Anne-Marie Rautiainen 2.8.2023:

KVTES:n II luvun 9 § 1 momentin ja TS:n II luvun 9 §:n soveltamisohjeen mukaan työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta.

Henkilökohtainen ohjauslisä myönnetään nimetylle työpaikkakouluttajalle palvelukokonaisuuden johtajan päätöksellä. Ohjauslisä maksetaan kouluttajalle siltä ajalta, jona hän on yksin vastannut opiskelijan opintojen ohjauksesta.

Varissuon nuorisotila, Arttu Airo, 4.5 – 22.6.2023, Kanneljärven Opisto, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Koulutuksen tietopuolisen koulutuksen järjestäjä on Kanneljärven opisto, Kasvatus- ja ohjausala. Sopimus on määräaikainen.

Esitän, että nuoriso-ohjaaja Joonas Tuomiselle maksetaan Arttu Airon vastuunalaisena kouluttajana ohjauslisää 70 euroa/kk jaksolla 4.5 – 22.6.2023. Palkkio maksetaan kustannuspaikalta 22000. Erillinen lisä on osa henkilön varsinaista palkkaa.

Muutosjohtaja Anu Parantainen 21.8.2023:

Päätös​Päätin, että nuoriso-ohjaaja Joonas Tuomiselle maksetaan Arttu Airon vastuunalaisena kouluttajana ohjauslisää 70 euroa/kk jaksolla 4.5 – 22.6.2023. Palkkio maksetaan kustannuspaikalta 22000. Erillinen lisä on osa henkilön varsinaista palkkaa.

Anu Parantainen

Muutosjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedNuorisopalvelut, alueellisen nuorisotyön vastuualue
tiedXXXXX
aoXXXXX