Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4516.08.2023 

5522-2023 (02 08 00, 07.03)

Käyttöpalvelun varmistusnauhojen hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

IT-pääsuunnittelija Olli Haarto 22.6.2023:

Kutien Tiera Oy tuottaa Turun Kaupungin IT-palveluille käyttöpalvelua ja sen osana varmistuspalvelua.

IT-palveluiden varmistukset otetaan aina ensin varmistuslevyille ja kopioidaan ajoittain varmistusnauhoille. Tietoturvan parantamiseksi varmistusnauhoille kopiointia tehdään nykyisin aiempaa useammin. Varmistusten säilytysajan vuoksi on tarpeen hankkia lisää varmistusnauhoja.

Kuntien Tiera Oy on hankintalain 15 § mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Tietojärjestelmän omistaja IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella varmistusnauhoja. Kustannukset vuodelle 2023 ovat enintään 64 500 euroa (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13177 KH /konesalipalvelut tilastollinen tilausnumero 2800059.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella varmistusnauhoja. Kustannukset vuodelle 2023 ovat enintään 64 500 euroa (alv. 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13177 KH /konesalipalvelut tilastollinen tilausnumero 2800059.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.​

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Olli Haarto puh. 050 559 0421.

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX