Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24728.08.2023 

5854-2023 (00 01 01, 01 01 03)

Henkilöstösiirrot 1.9.2023 elinvoiman palvelukokonaisuuteen

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen 23.8.2023:

Kaupunginvaltuuston 17.04.2023 § 73 hyväksymä kaupungin päivitetty hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2023. Hallintosäännön 31 §:n mukaan elinvoiman palvelukokonaisuuden tehtävänä kaupunginhallituksen alaisuudessa on vastata kaupungin kasvuun ja kehittymiseen tähtäävistä toiminnoista. Elinvoiman palvelukokonaisuus vahvistaa kaupunkia kilpailukykyisenä ja houkuttelevana toimintaympäristönä yrityksille ja asukkaille sekä johtaa kaupunkikonsernin yrityspalveluita. Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 206 vahvistanut elinvoiman palvelukokonaisuuden organisaatiorakenteen, ja kansliapäällikön päätöksellä 05.06.2023 § 177 on päätetty hallinnon järjestämisestä elinvoiman palvelukokonaisuudessa.

​Kansliapäällikön päätöksellä tulisi nyt siirtää muista palvelukokonaisuuksista ja konsernihallinnosta elinvoiman palvelukokonaisuuteen em. organisaatiorakenteen mukaiset virat/toimet ja niitä hoitavat henkilöt sekä palvelussuhdetta varten tarvittavat määrärahat 1.9.2023 lukien.

Henkilöstösiirroista on kuultu niitä palvelukokonaisuuksia, joita siirto koskee. Asia on käsitelty henkilöstön kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) 4 §:n mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa 22.5.2023. Lisäksi hallinnonjärjestämispäätökset on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 23.5.2023 § 29.

​Esitän, että liitteessä 1 mainitut vastuualueiden / yksiköiden virat ja toimet ja niitä hoitavat henkilöt sekä palvelussuhdetta varten tarvittavat määrärahat siirretään elinvoiman palvelukokonaisuuteen 1.9.2023 lukien.

Hallintosäännön 98 §:n mukaan perustetun viran ja toimen sekä virassa tai toimessa olevan henkilön sekä siirrettävää palvelussuhdetta varten tarvittavan määrärahan tai tarvittavien varojen siirtämisestä palvelukokonaisuudesta toiseen päättää kansliapäällikkö.

Liite 1​Taulukko elinvoiman palvelukokonaisuuteen siirtyvistä (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2​Taulukko elinvoiman palvelukokonaisuuteen siirtyvistä

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Päätös​Päätin, että liitteessä 1 mainitut virat ja toimet ja niitä hoitavat henkilöt sekä palvelussuhdetta varten tarvittavat määrärahat siirretään elinvoiman palvelukokonaisuuteen 1.9.2023 lukien.​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 247
Liite 1:Taulukko elinvoiman palvelukokonaisuuteen siirtyvistä (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:Taulukko elinvoiman palvelukokonaisuuteen siirtyvistä