Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24928.08.2023 

4957-2023 (01 01 00)

Koulusihteerin toimen perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen

Palvelualuejohtaja Liliane Kjellman ja suunnittelija Annika Jensén 28.6.2023:

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen henkilöstösuunnitelmassa oli mukana vuonna 2023 uusi vakanssi nimettynä pedagogisk planerare/skolsekreterare.

Esitämme, että uusi koulusihteerin vakanssi perustetaan ruotsinkieliseen kasvatukseen ja opetukseen.

Perusteluna on, että koulusihteeri XXXXX on hoitanut tähän asti sekä Cygnaeus koulun sihteerin tehtävät, että Sirkkalan koulun tehtävät. Tämän lisäksi erityiskoulu Sirkkalabackenin koulu yhdistyy Sirkkalan kouluun 1.9.2023 alkaen. Cygnaeuksen koulussa on tällä hetkellä 625 oppilasta ja Sirkkalan koulussa 265 oppilasta eli yhteensä 890 oppilasta. Kun Sirkkalabackenin koulu yhdistyy 1.8.2023 alkaen niin yhteensä on yli 930 oppilasta. Erityisluokilla on enemmän henkilökuntaa ja vaati aina sijaisia, jos ovat sairaana ja erityisluokkien lapsilla on enemmän kuljetuksia eli sihteerin työt lisääntyy merkittävästi. Siksi pyytäisimme nyt toista uutta sihteerin vakanssia.

Liite 1​Esitys toimen perustamisesta

​Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 22.8.2023:

Puollan ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen tekemää esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 24.8.2023:

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää koulusihteerin toimen perustamista kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen ruotsinkieliselle palvelualueelle. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan esityksen taustalla on koulusihteerin töiden lisääntyminen.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa koulusihteerin toimelle esitettyjen palvelussuhteen ehtojen suhteen. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö esittää, että koulusihteerin toimen kelpoisuusvaatimukseksi määritellään tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan koulusihteerin toimen palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen on noin 38.300 euroa vuodessa. Palvelukokonaisuuden esityksen mukaan koulusihteerin toimen perustaminen sisältyy kasvatuksen ja opetuksen vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan, ja palvelukokonaisuuden talousarviossa on varattu määräraha toimen perustamiseen.

​Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi palvelukokonaisuuden tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä. ​ ​

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Liite 1​Esitys toimen perustamisesta​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että:

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 249
Liite 1:Esitys toimen perustamisesta