Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21824.08.2023 

370-2023 (02 02 00)

Vuoden 2023 tilainvestointien koontinimikkeen "Pienet investoinnit" sisältö muuttaminen

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto ja Ylläpitopäällikkö Soile Viiri 29.6.2023:

Valtuusto on päättänyt Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivityksestä 13.2.2023 § 31.

​Kansliapäällikön päätöksellä voidaan lisätä tai poistaa kustannusarvioltaan 0,2 - 3 miljoonan euron tilainvestointiohjelman hankkeita tai tarkistaa niiden kustannusarvioita, jos kaupunginhallitukseen nähden sitova koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” kokonaissumma ei ylity.

Seuraavia muutostarpeita on havaittu tilapalvelujohtajan 2.5.2023 § 147 päätöspöytäkirjaan koskien kustannusarvioltaan 0,2–3 miljoonan euron arvoisten tilainvestointien investointisuunnitelmaa:

Vuodelta 2022 siirtyvien hankkeiden Hämeenkatu 10 julkisivusaneerauksen kustannusarviota tulee korottaa 100​.000,00 euroa, kustannusarvio korotuksen jälkeen 1​.600​.000,00 euroa.

Kohteen urakka kilpailutettiin ja hinta perustuu saatuihin tarjouksiin sekä hankevaraukseen.

Julkisivu- ja kattokorjauskohteissa Varissuon kirjaston kustannusarviota tulee nostaa 250​.000,00 eurosta 320​.000,00 euroon, samoin Cygnaeuksen koulun kattopinnoituksen kustannusarvio tulee korottaa 150​.000,00 eurosta 200​.000,00 euroon. Korotukset perustuvat saatuun alimpaan tarjoukseen.

Seuraavien hankkeiden kustannusarviota tulee korottaa, kohteiden suunnittelutyö on valmistunut ja näin kustannusarvioita tarkennettua.

​Suunnitellut hissien uusimiset ja korjaukset eivät toteudu vuonna 2023 toimitusvaikeuksien vuoksi. Hissikorjausten kustannusarviota lasketaan 530​.000,00 eurosta 120​.500,00 euroon.

​Peltolan ammattikoulun C-osan valaisimien uusimisen kustannusarvio tulee pienentää 150​.000,00 eurosta 100​.000,00 euroon. Kustannusarvion muutos perustuu saatuihin tarjouksiin.

Aikaistettuun toteutussuunnitteluun lisätään kohteet Ahtelan leirikeskuksen liittyminen kunnalliseen vesijohtojärjestelmään, Luostarivuoren koulu vesikatto uusiminen ja Luostarivuoren koulu keittiön peruskorjaus.

Liite 1​Pienet investoinnit 2023 päivitys

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​​Päätin hyväksyä esittettyjen kustannusarvioiden korotuksen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 218
Liite 1:Pienet investoinnit 2023 päivitys