Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17814.08.2023 

5492-2023 (01 02 00)

Kokoelma-amanuenssin toimen (vak.nro 403505) ja kolmen tutkijan toimen (vak.nrot 403517,403568, 403585) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 10.8.2023:

Museotyöryhmä on 7.7.2023 käsitellyt kulttuurin palvelukokonaisuuden museopalveluissa olevien kokoelma-amanuenssin toimen (vak.nro 403505) ja kolmen tutkijan toimen (vak.nrot 403517,403568, 403585) päivitetyn tehtäväkuvauksen. Toimien tehtäväkohtainen palkka tulisi saattaa tehtävien vaativuuden mukaiselle tasolle.

Po. toimien ja toimen hoitajien tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee vahvistaa 1.8.2023 lukien 2.730,00 €/kk (KVTES, 02MUS040, VL 3A).

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että 1.8.2023 lukien kulttuurin palvelukokonaisuudessa olevien kokoelma-amanuenssin toimen (vak.nro 403505) toimen ja toimen hoitajan XXXXX sekä seuraavien tutkijan toimien ja toimen hoitajien tehtäväkohtainen palkka on 2.730,00 €/kk (KVTES, 02MUS040, VL 3A):

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX