Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17714.08.2023 

5455-2023 (01 02 01)

Työsuojeluvaltuutetun sijaistamisesta maksettava korvaus

Työhyvinvointipäällikkö Caj Karlsson:

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden työntekijäasemassa varsinaisena työsuojeluvaltuutettuna oleva​ XXXXX ​ on osittaisella opiskeluvapaalla tehden 60 % työaikaa 1.9.2023 – 2.2.2024.

Ensimmäinen työsuojeluvaravaltuutettu​ XXXXX ​ hoitaa 1.9.2023 – 2.2.2024 työntekijäasemassa olevan varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtäviä 40 % osuudella Kasvatuksen ja opetuksen työsuojelutoimikunta 3:ssa.

Korvaus maksetaan henkilöstöjohtajan 05.07.2022 § 214 päätöksen mukaisesti 40 % osuudella.​

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että

Samalla päätin, että

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX