Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Loppupvm 31.10.2023, Kaupunginlakimies (vakanssi 409088)115.08.2023 

209-2023 (02 06 04)

Suomen Kuntaperintä Oy:n perinnässä olevien saatavien siirtäminen ulosottoon 7/2023

Kaupunginlakimies Mikael Sunell 14.8.2023:

Turun kaupungin saatavan ulosottoon siirtäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kansliapäällikölle (hallintosääntö 40 § 1 mom. 13 kohta). Kansliapäällikkö on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 22.12.2022 § 413 pykälässä 12.

Kaupungin saatavien perintä on siirretty perintäyhtiön hoidettavaksi. Kunnan julkisoikeudellisten maksujen ulosottoon vieminen vaatii kunnan viranhaltijan erillisen päätöksen.

Perintäyhtiö Suomen Kuntaperintä Oy on suositellut liitteenä 1 olevien saatavien siirtämistä ulosottoon, koska saatavia ei ole saatu perittyä vapaaehtoisen perinnän kautta. Suosituslistalle ovat nousseet sellaiset saatavat, joiden osalta perintäyhtiö on arvioinut velallisella olevan maksukykyä. Listalla on hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden saatavia sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen saatavia.

Liite 1Ulosottosuositukset Suomen Kuntaperintä Oy 14.8.2023 (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös​​​​Päätin siirtää liitteen 1 mukaiset kaupungin julkisoikeudelliset saatavat ulosottoon.

Mikael Sunell

kaupunginlakimies

Jakelu

tpvSuomen Kuntaperintä Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 1
Liite 1:Ulosottosuositukset Suomen Kuntaperintä Oy 14.8.2023