Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja18118.08.2023 

4269-2023 (01 00 01)

KVTES:n toteutettavien paikallisten järjestelyerien ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän jako tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin palkkahinnoitteluliitteessä 6 - Oikaisu päätökseen 20.6.2023 § 145

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 19.6.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 5.6.2023 § 128 on päätetty KVTES:n piiriin kuuluvien viranhaltijoiden/työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista.

​Koska työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä paikallisen järjestelyerän (0,3 %) jakamisesta, paikallisesta järjestelyerästä (0,3 %) puolet (0,15 %) jaetaan yleiskorotuksena ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) kohdennetaan TVA:han perustuvien palkkaepäkohtien korjaamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin mahdollisimman tasapuolisesti hinnoitteluliitteittäin.

​Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) sekä kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä (1,2 %) kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin KVTES:n palkkahinnoitteluliitteessä 6 (ruokapalveluhenkilöstö) siten, että niitä kohdennetaan ensisijaisesti tunnistettuihin palkkauksen kehitystarpeisiin.​ ​

​Tällä päätöksellä kohdennetaan KVTES:n palkkahinnoitteluliitteen 6 palkkojen korotuksia koskevat paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) ja​ kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä (1,2 %)​ KVTES:n liitteen 6 soveltamisalan piiriin kuuluvien virkojen ja toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin päätöksen liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi päätetään liitteessä 1 mainituista palkkahinnoitteluliitteiden, -kohtien ja vaativuusluokkien muutoksista 1.6.2023 lukien.

​Kansliapäällikön palkka-asioita koskevan delegointisäännöksen (28.12.2022) mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista, lukuun ottamatta palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämistä viranhaltijalle/työntekijälle konsernihallinnossa.

Liite 1​KVTES:n palkkahinnoitteluliitteen 6 piiriin kuuluvien virkojen/toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistus sekä palkkahinnoitteluliitteiden, palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset 1.6.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset virkojen/toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset sekä palkkahinnoitteluliitteiden, palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset tulemaan voimaan 1.6.2023 lukien.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedSarastia Oy
tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 181
Liite 1:KVTES palkkahinnoitteluliitteen 6 piiriin kuuluvien muutokset 1.6.2023