Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23521.08.2023 

4047-2022 (00 01 01, 02 08 00)

Turun kaupungin hankintoja koskeva menettelytapaohje

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari ja lakimies Sanni-Sofia Nieminen 10.8.2023:

Turun kaupunginhallitus hyväksyi uuden Turun kaupungin hankintoja koskevan menettelytapaohjeen päätöksellään 4.4.2022 § 167.

Menettelytapaohjetta sovelletaan kaikkiin kaupungin tekemiin hankintoihin riippumatta siitä, mikä taho hankinnan tekee. Ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös niihin yhteisöihin, jotka ovat hankintalain tai erityisalojen hankintalain tarkoittamia hankintayksikköjä.

Konsernihallinnon hankinta- ja lakipalvelut ovat yhteistyössä tehneet muutoksia ja päivityksiä voimassa olevaan ohjeeseen. Ohjeeseen on tehty teknisluontoisten ja vähäisten lisäysten ja korjausten lisäksi seuraavat muutokset:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ hankintojen vuosisuunnitteluun ja aikataulukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ hankintoihin liittyvä riskienhallinta ja varautuminen on huomioitu osana hankintaprosessia,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ohjeen liitteeksi on lisätty kuviot liittyen muutoksenhakuprosessiin ja hankinta-asiakirjojen julkisuusprosessiin sekä taulukko koskien hankinta-asiakirjojen julkisuus- ja salassapitoperusteita,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ huomioitu substanssilainsäädäntö osana noudatettavia hankintalakeja,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ lisätty avustusten ja yhteistyösopimusten osaksi hankintalain ulkopuolisia hankintoja,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ täsmennetty yhteishankinnan määritelmää,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ päivitetty rikosrekisteriotteiden tarkistamiseen liittyvää menettelyä liittyen lasten kanssa työskentelevien henkilöiden osalta,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ täsmennetty esteellisyyteen liittyviä asioita, kun henkilöllä on kaksoisrooli kaupungilla ja yhtiössä ja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ tarkennettu tietopyyntöjen vastaamiseen liittyvää menettelyä.

Liite 1Turun kaupungin hankintoja koskeva menettelytapaohje

Kaupunginhallitus on päätöksellään 4.4.2022 § 167 valtuuttanut kansliapäällikön tekemään tarpeelliset täydennykset ja muutokset menettelytapaohjeeseen.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin hankintoja koskevan menettelytapaohjeen ja kumota edellisen menettelytapaohjeen (kaupunginhallitus 4.4.2022 § 167).

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

noudForum Marinum -säätiö
noudKaarea Oy
noudKuntec Oy
noudLounais-Suomen Jätehuolto Oy
noudOy Turku Energia-Åbo Energi Ab
noudTurku Science Park Oy Ab
noudTurku 2029 -säätiö sr
noudTurun ammattikorkeakoulu Oy
noudTurun Kaupunginteatteri Oy
noudTurun Kaupunkiliikenne Oy
noudTurun musiikinopetus Oy
noudTurun Satama Oy
noudTurun seudun puhdistamo Oy
noudTurun Seudun Vesi Oy
noudTurun Vesihuolto Oy
noudTurun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo
noudTVT Asunnot Oy
noudVarsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
noudVisit Turku Archipelago Oy
noudElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
noudKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunginhallitus
noudKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
noudKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
noudKulttuurin palvelukokonaisuus
noudLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
noudLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
noudRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 235
Liite 1:Turun kaupungin hankintoja koskeva menettelytapaohje