Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja517.08.2023 

5581-2023 (01 02 01, 01 02 03)

Kertapalkkion maksaminen

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio 15.8.2023:

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) II luvun 14 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää.

Kertapalkkio esitetään maksettavaksi nuorisotyöntekijä (vakanssinumero 404249) XXXXX joka on ansiokkaasti hoitanut koulujen aloitusviikonlopun nuorisotyöntekijöiden jalkautumisoperaation suunnittelua sekä johtanut lauantaipäivän jalkautumisessa olevia työntekijöitä ja operaatiota. Hänen tehtävänsä ovat lisääntyneet olennaisesti ja tehtävän vaativuus kasvanut hänen hoitaessaan oman tehtävänsä ohella koko operaation osallistuvan henkilöstön johtamista, henkilöstön tehtäviin perehdyttämistä sekä operaation suunnittelua.

Esitän, että XXXXX maksetaan 100 € kertapalkkio em. perustein.

Kertapalkkio maksetaan kustannuspaikalta 22000.

Palkka-asioita koskevan kansliapäällikön delegointipäätöksen (28.12.2022 § 418) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää palvelukokonaisuuden osalta kertapalkkioista kaupungin vahvistamien ohjeiden puitteissa.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Päätös​Päätin, että nuorisotyöntekijä (vak.nro 404249)​ XXXXX maksetaan 100 euron kertapalkkio esityksen mukaisesti. Kertapalkkio maksetaan kustannuspaikalta 22000.

Anu Parantainen

Muutosjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX