Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö23821.08.2023 

5398-2023 (01 01 00)

Henkilöstösuunnittelijan toimen (vak.nro 000410) tehtävänimikkeen muuttaminen

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, työhyvinvointipäällikkö Caj Karlsson:

Konsernihallinnon henkilöstöpalveluiden vastuualueella työhyvinvointi ja työsuojelu -yksikössä olevan henkilöstösuunnittelijan toimen tehtäväkuvaus on päivitetty. Nykyinen henkilöstösuunnittelijan tehtävänimike ei vastaa tehtävän sisältöä ja tehtävänimike olisi tarkoituksenmukaista muuttaa työkykypäälliköksi.

​Vakanssin kaupunkitasoisiin vastuualueisiin kuuluvat strateginen työkykyjohtaminen (ml. ammatillinen kuntoutus), työyhteisöjen hyvinvointi sekä Turun kaupungin Keva-kumppanuuteen liittyvät kokonaisuudet. Työ edellyttää itsenäistä harkintaa työkyvyttömyystapausten käsittelyssä, ratkaisuissa sekä yhteistyössä vakuutusyhtiön ja eläkevakuuttajan kanssa. Tehtäviin sisältyy strategisen työkykyjohtamisen kehittämistyötä yhteistyössä työhyvinvointipäällikön kanssa. Työkykypäällikön tehtävänimike kuvaa nykyistä nimikettä paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä. Vakanssin vakituinen hoitaja on antanut suostumuksensa muutokseen.

​Hallintojohtaja Jukka Varonen puoltaa muutosta.

​Esitämme, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden henkilöstöpalvelut -vastuualueella olevan henkilöstösuunnittelijan toimen (vak.nro 000410) tehtävänimike muutetaan työkykypäälliköksi 1.8.2023 alkaen.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden henkilöstöpalvelut -vastuualueella olevan henkilöstösuunnittelijan toimen (vak. nro 000410) tehtävänimike muutetaan työkykypäälliköksi 1.8.2023 alkaen.

​Tuomas Heikkinen

​kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX