Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24424.08.2023 

5584-2023 (01 01 00)

Toimistosihteerin toimen (vakanssi 504090) kelpoisuusvaatimuksen vahvistaminen

Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen 16.8.2023:

Yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueelle johdon sihteeripalveluihin sijoittuva toimistosihteerin vakanssi (504090) on vapautunut 1.8.2023. Ennen toimen täyttämistä vakanssille tulisi vahvistaa kelpoisuusvaatimus. Vakanssilla ei tällä hetkellä ole lainkaan kelpoisuusvaatimusta.

Esitän, että vakanssin 504090 kelpoisuusvaatimukseksi vahvistettaisiin: korkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteen tutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Hallintojohtaja Jukka Varonen:

Puollan esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 22.8.2023:

​Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueelle johdon sihteeripalveluihin sijoittuvan toimistosihteerin toimen (vak. nro 504090) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistettaisiin korkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteen tutkinto tai ammatillinen tutkinto. Ko. toimella ei tällä hetkellä ole lainkaan kelpoisuusvaatimusta.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueella olevan toimistosihteerin toimen (vak. nro 504090) kelpoisuusvaatimus voidaan vahvistaa esityksen mukaisesti.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueella olevan toimistosihteerin toimen (vak. nro 504090) kelpoisuusvaatimus määritellään siten, että kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan korkeakoulututkinto, aikaisempi opistoasteen tutkinto tai ammatillinen tutkinto 1.9.2023 alkaen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX