Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24128.08.2023 

5650-2023 (00 01 05)

Maahanmuuttajien osaamiskeskushankkeen asettaminen

Palvelujohtaja Mika Helva 17.8.2023:

Valtio rahoittaa harkinnanvaraisella valtionavustuksella osaamiskeskustoimintaa, jonka tarkoitus on nopeuttaa maahanmuuttajien ja vieraskielisten pääsyä työhön tai opiskelemaan. Projektin hyötytavoitteena on P1-porttipäätöksen mukaisesti maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuu ja siirtymät työelämään tai koulutukseen nopeutuvat. Kartoitusjaksojen avulla pystytään tunnistamaan tehokkaasti osaamista, osaamisvajeita ja poistamaan niitä, minkä ansiosta pystytään tarjoamaan myös alueen työvoimapulasta kärsiville yrityksille osaavaa työvoimaa entistä tehokkaammin. Kartoitusjakso antaa monipuolisen kuvan työntekijästä ja vähentää yrityksen työllistämisriskiä. Lisäksi kunnollisten kartoitusjaksojen avulla vältytään maahanmuuttajien turhalta kouluttamiselta ja saadaan osaava työvoima siirtymään työmarkkinoille lyhyiden täsmä koulutusten ja osaamisnäyttöjen avulla. Kaiken toiminnan tavoitteena on asiakkaan kotoutumis- ja työllistymispolun nopeuttaminen niin, että varmistetaan myös asiakkaan riittävä osaaminen tulevaisuuden työelämää ajatellen. Tuloksia mitataan ForeAmmattiin kirjattujen oske-indikaattorien kautta.

Kaupungin osalta hyöty syntyy työttömyysjaksojen lyhentymisenä ja uuden osaavan työvoiman kasvuna, mikä auttaa myös alueen elinkeinoelämää. Hankkeiden tavoitteet on määritelty tarkemmin ministeriöille lähetetyissä hankehakemuksissa. Hankkeiden yhteisenä ohjausryhmänä toimii International House Turun ohjausryhmä. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ohjausryhmän lisäksi ministeriöille ja kaupungin kehittämismallin mukaisesti Thinking Portfolion kautta.

Hankkeen rahoitus on laitettu erikseen vireille vuosittain. Tänä vuonna oli jo viides osaamiskeskushaku, jossa Turku haki ja sai rahoituksen. Tämän vuoden hankekausi on 1.9.2023-31.8.2024. Rahoittaja selvittää mahdollisen jatkorahoituksen loppuvuodeksi. Tämän vuoden rahoitushaussa valtio myönsi meille 419 999 euroa. Valtio edellyttää kaupungeilta 30 % omarahoitusosuutta eli yhteensä 195 610 euroa. Omarahoitus jakautuu kahdelle eri vuodelle. Omarahoitusta katetaan vakinaisen henkilöstön palkkakuluin sekä ulkoisiin hankkeisiin konserniin varatusta määrärahasta.

Osaamiskeskushankkeen omistajana on palvelujohtaja Mika Helva ja hankepäällikkönä Mika Salonen projektitoimistosta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turku perustaa ELY-keskuksen rahoitusten pohjalta Turun osaamiskeskus 2023 hankkeen, jonka omistajana toimii palvelujohtaja Mika Helva ja hankepäällikkönä Mika Salonen. Omarahoitusosuus katetaan vakinaisen henkilöstön palkoilla ja ulkoisten hankkeiden omarahoitusosuudella. Hankkeeseen palkattavan henkilöstön täyttöluvat päätetään erikseen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, maahanmuuttajapalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX