Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja2215.08.2023 

4006-2023 (10 03 02)

Tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen osoitteessa Myllymäentie 42, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen käyttöön

Asiakasvastaava Päivi Hokkanen 11.8.2023:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 30.5.2023 diaari 4006–2023, että osoitteessa Myllymäentie 42 olevan päiväkodin vuokrasopimusta jatketaan viisivuotta 6.5.2024 lähtien.

Päiväkotirakennus (380 m²) on alun perin vuokrattu Parmaco Oy:ltä määräaikaisesti ajalle 6.5.2014 – 5.5.2024.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen esitti 23.5.2023: Koska päiväkotirakennukselle on edelleen tarve, tila on hyväkuntoinen ja koska tilavuokra on aleneva, on perusteltua, että tilan vuokraamista jatketaan. Nykyinen vuokrasopimus lisäksi katkeaa kesken toimintakauden toukokuun alussa 2024.

Tilapalvelut on neuvotelleet vuokrasopimukseen lisälehden, jonka mukaan vuokra-aika jatkuu 6.5.2024 alkaen. Vuokrasopimus on määräaikainen 12 kuukauden irtisanomisajalla ja sen ensimmäinen mahdollinen irtisanomishetki on 5.5.2028.

5.5.2029 jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Tilaelementin uudelleen määritetty vuokra on 6.5.2024 alkaen 6.300,00 € kuukaudessa ja vuokraa korotetaan 3 % / vuosi. Vuokrakustannus laskee nykyisestä, koska kohteen alkuinvestointi on maksettu. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen kohdistuva sisäinen vuokra laskee 6.5.2024 alkaen nykyisestä 10.870,79 eurosta / kk 7.434,00 euroon / kk. Hinta korottuu vuokrasopimuksen mukaisesti. Käyttäjälle vuokraan tulee lisäksi sisäisen vuokrauksen kustannukset, sähkö, vesi ja siivouskustannukset.

Liite 1​Lisälehti vuokrasopimukseen

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:​

Päätös​Päätin, että osoitteessa Myllymäentie 42 sijaitsevat päiväkotitilat vuokrataan kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden käyttöön määräajalle 6.5.2024 - 5.5.2028 ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tilat vuokrataan liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen lisälehden mukaisin ehdoin Parmaco Oy:lta.

​Tilojen vuokran määrä on 6.300,00 € / kk (alv 0 %). Vuokraan lisätään alv.

Vuokraus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen solmittavalla vuokrasopimuksella.​

​Leevi Luoto

tilapalvelujohtaja

Jakelu

aoParmaco Oy
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 22
Liite 1:Lisälehti vuokrasopimukseen