Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö24828.08.2023 

5751-2023 (01 01 00)

Toimistoinsinöörin toimen (vak. nro 607135) tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola ja kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 22.8.2023:

Kaupunkiympäristön toimitilojen rakennuttamisen vastuualueen toimistoinsinöörin toimen (vak. nro 607135) tehtäviä on muutettu aiempaa vaativammiksi rakennuttajainsinöörin tehtäviksi. Vakanssin tehtäväkuvaus on teknisten sopimuksen tehtävien vaativuuden arviointiryhmässä 1.6.2023 arvioitu vaativuustasolle 4C (TS II) ja vakanssin tehtäväkohtainen palkka on muutettu sen mukaiseksi 1.6.2023 lukien.

Vakanssin tehtäviin kuuluu kaupungin ja osin kaupungin yhtiöiden investointihankkeiden rakennuttaminen, hankesuunnitelmien tekoon osallistuminen ja turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

Esitämme, että vakanssin nimikkeeksi muutetaan rakennuttajainsinööri, joka kuvaa nykyistä nimikettä paremmin tehtävän luonnetta ja työtehtäviä, ja on vastuualueen vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden tehtävänimike.

Vakanssin kelpoisuusehdoksi tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto esitämme muutettavaksi muotoon tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Vakanssin hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille.

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 22.8.2023:

Esitän, että 1.9.2023 lukien kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen toimitilojen rakennuttamisen vastuualueen toimistoinsinöörin toimen (vak. nro 607135) ja toimen hoitajan XXXXX nimikkeeksi muutetaan rakennuttajainsinööri ja vakanssin kelpoisuusehdoksi muutetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 24.8.2023:

​Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen toimitilojen rakennuttamisen vastuualueen toimistoinsinöörin toimen (vak. nro 607135) ja toimen hoitajan tehtävänimikkeeksi muutetaan rakennuttajainsinööri ja että toimen kelpoisuusvaatimukseksi muutetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

​Esityksen mukaan toimistoinsinöörin toimen (vak. nro 607135) tehtäviä on muutettu aiempaa vaativammiksi rakennuttajainsinöörin tehtäviksi. Myös toimen tehtäväkohtainen palkka on muutettu nykyisiä tehtäviä vastaavaksi.

​Toimen hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille. ​​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että 1.9.2023 lukien kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkirakentamisen palvelualueen toimitilojen rakennuttamisen vastuualueella olevan toimistoinsinöörin toimen (vak. nro 607135) ja toimen hoitajan tehtävänimike on rakennuttajainsinööri ja että toimen kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX