Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö25028.08.2023 

3797-2020 (10 03 02, 02 08 02, 10 02 03, 02 08 00)

Turun musiikkitalon toteutusvaiheen tilauksen hyväksyminen

Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki 25.8.2023:

Valtuuston päätös

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli 21.08.2023 § 170 Turun musiikkitalon toteutussuunnitelman hyväksymistä ja siirtymistä toteutusvaiheeseen, teki investointia koskevan päätöksen ja päätti hyväksyä musiikkitalon toteutussuunnitelman ja esitetyt liitteet 1 Organisaatiokaavio, 2 Hankkeen kustannusarvio, 4 Avaintulosalueet ja mittarit 6 Yleisaikataulut ja 13 Tekniset suunnitelmat.

Valtuusto päätti, että kansliapäällikkö oikeutetaan päättämään tarvittavista täsmennyksiä toteutussuunnitelmaan ja edellä mainittuihin toteutussuunnitelman liitteisiin ja että allianssissa siirrytään toteutusvaiheeseen ja valtuutti kansliapäällikön hyväksymään allianssin toteutusvaiheen tilauksen liitteineen. Valtuusto päätti musiikkitalohankkeen kokonaiskustannukseksi 90.544.178 euroa (alv 0 %) (rakennuskustannusindeksin 3/2023 hintatasossa) ja että päätös pannaan täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

Toteutusvaihe

Hartela Länsi-Suomi Oy (jäljempänä Hartela) on musiikkitalon toteutusosapuoli. Suunnitteluosapuolet ovat WSP Finland Oy ja PES-Arkkitehdit Oy.

Osapuolet ovat 7.1.2022 ja 9.1.2022 sähköisesti allekirjoitetulla allianssisopimuksella sopineet toteuttavansa Turun konserttitalon allianssisopimuksessa ja sen liitteissä määritetyllä allianssimallilla.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on valtuutettu tekemään päätös toteutusvaiheen tilauksen hyväksymisestä.

Toteutusvaihe aloitetaan liitteenä 1 olevan tilauksen allekirjoituksella.

Liite 1Toteutusvaiheen tilaus liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun musiikkitalon toteutusvaiheen tilauksen liitteineen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 250
Liite 1:Toteutusvaiheen tilaus liitteineen