Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4416.08.2023 

5521-2023 (02 08 00, 07.03)

Adobe ohjelmistolisenssien vuositilauksen uusinta Atea Finland Oy:ltä

IT-pääsuunnittelija Marco Särös 11.8.2023:

Turun kaupunki liittyi Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppapalvelun (Dnro 11010-2019) kautta hankittaviin Adobe ohjelmistolisensseihin Adobe VIP -hankintamallilla 24.8.2021. Adobe VIP -sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Ohjelmistolisenssit hankitaan vuositilauksena 12 kk:ksi hallinnon (adturku-toimialue) käyttäjille.

Atea Finland Oy tarjoaa tarvittavat Adobe-ohjelmistolisenssit seuraavalle vuodelle 24.8.2023-23.8.2024 hintaan 190 115,24 € (alv 0 %).

Sopimuskauden todelliset kustannukset tarkentuvat sopimuskauden aikana mahdollisten lisälisenssien hankintojen myötä.

IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro puoltaa esitettyä hankintaa.

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Atea Finland Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella Adobe VIP -sopimukselle tarvittavat Adobe ohjelmistolisenssit seuraavaksi vuodeksi 24.8.2023-23.8.2024 tarjouksen mukaan hintaan 190 115,24 € (alv 0 %) sekä varautuu mahdollisesti sopimuskauden aikana tehtäviin lisähankintoihin enintään 30 000 €:lla. Kustannukset ovat näin ollen enintään 220 115,24 € (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13174 / Sovelluspalvelut.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Atea Finland Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella Adobe VIP -sopimukselle tarvittavat Adobe ohjelmistolisenssit seuraavaksi vuodeksi 24.8.2023-23.8.2024 tarjouksen mukaan hintaan 190 115,24 € (alv 0 %) sekä varautuu mahdollisesti sopimuskauden aikana tehtäviin lisähankintoihin enintään 30 000 €:lla. Kustannukset ovat näin ollen enintään 220 115,24 € (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13174 / Sovelluspalvelut.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Hankintaoikaisuohje liitteenä.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Marco Särös, 050 4017823

Jakelu

aoAtea Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX