Kaupunginvaltuusto 13.06.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 21.06.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-20:28 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
119 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
120 § Pöytäkirjan tarkastus
121 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen
122 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon
123 § Arviointikertomus 2021
124 § Turun kaupungin tilikauden 2021 tuloksen käsittely
125 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2021, vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021
126 § Vastuuvapauden myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
127 § Vastuuvapauden myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
128 § Vastuuvapauden myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
129 § Vastuuvapauden myöntäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
130 § Vastuuvapauden myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
131 § Vastuuvapauden myöntäminen kulttuurilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
132 § Vastuuvapauden myöntäminen nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
133 § Vastuuvapauden myöntäminen kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
134 § Vastuuvapauden myöntäminen liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
135 § Vastuuvapauden myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
136 § Vastuuvapauden myöntäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
137 § Vastuuvapauden myöntäminen rakennus- ja lupalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
138 § Vastuuvapauden myöntäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
139 § Vastuuvapauden myöntäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
140 § Sidonnaisuusilmoitukset
141 § Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen
142 § Kesäkuussa 2022 sidottavat vuoden 2023 infran investointikohteet
143 § Turun kaupungin toinen VLR-raportti
144 § Manillan rantapenkereen ja laiturin hankesuunnitelma (Kaupunginosa V)
145 § Asemakaavanmuutosehdotus; Virvoituksentie, Luolavuori (os. Virvoituksentie 3) (13/2018)
146 § Turun ratapiha-alueen kehittäminen ja ehdollinen kiinteistökauppa
147 § Hepokullan koulun siirrettävien lisätilojen KVR-urakan hankinta
148 § Vastaus valtuutettu Laura Rantasen ym. aloitteeseen koskien skeittilinjan perustamisen selvittämistä lukioon tai ammattikouluun ja Turun skeittausolosuhteiden pikaista parantamista
149 § Vastaus valtuutettu Timo Nurmion ym. aloitteeseen koskien eläkeläisten ja työttömien kuntosalivuoroja
150 § Vastaus valtuutettu Panda Erikssonin ym. aloitteeseen koskien seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun ehkäisemisen tehostamiseksi
151 § Vastaus valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloitteeseen koskien Kakskerranjärven luistelu- ja hiihtoratojen ylläpitoa
152 § Vastaus valtuutettu Aino Marjamaan ym. aloitteeseen koskien aloitetta maksuttomien kuukautisvälineiden jakelusta nuorille ja vähävaraisille
153 § Vastaus valtuutettu Jaakko Lindforsin ym. aloitteeseen koskien päihdekuntoutujien tukihenkilöitä
154 § Vastaus valtuutettu Abdullahi Sultanin ym. aloitteeseen koskien Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen kehittämisestä Turun kouluissa
155 § Vastaus valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloitteeseen koskien polkupyöräedun käyttöönottoa Turun kaupungin työntekijöille
156 § Vastaus valtuutettu Taru Pätärin ym. aloitteeseen koskien musiikin opetukselle ja musiikin aktiiviharrastajille löydettäviä tiloja Musiikkitalosta
157 § Vastaus valtuutettu Sandelinin ym. aloitteeseen Turun kaupungin neuvolapalveluiden resurssipulan korjaamisesta
158 § Vastaus valtuutettu Kristiina Hellstenin ym. aloitteeseen koskien järjestöjen toimintaedellytysten varmistamista sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa
159 § Vastaus valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloitteeseen kouluteiden turvallisuuden parantamisesta
160 § Vastaus valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. aloitteeseen koskien luistelukenttien säänmukaista jäädytystä ja kunnossapitoa
161 § Vastaus valtuutettu Amro el-Khatibin ym. aloitteeseen koskien pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoa
162 § Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien lainsäädäntöaloitetta huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistamisesta
163 § Valtuutettu Sanna Paasikivi ym. aloite: Huonokuntoisen, Vähätorilla sijaitsevan Ihmisille parempi keskusta-kyltin korvaaminen uudella
164 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Mielenterveysambulanssin tarve aikuisväestölle lasten mielenterveysambulanssin tapaan
165 § Valtuutettu Jaakko Lindfors ym. aloite: Määräaikaisten opettajien kesäloman palkka
166 § Valtuutettu Johannes Yrttiaho ym. aloite: Määräaikaisen sitoutumispalkkion maksamisesta yhdenvertaisesti koko hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden henkilöstölle
167 § Valtuutettu Mirka Muukkonen ym. aloite: Kupittaan siirtolapuutarhan biodiversiteetin selvittäminen
168 § Valtuutettu Laura Rantanen ym. aloite: Poikien Talo Turkuun
169 § Valtuutettu Nicke Wulff ym. aloite: Maksuttoman välipalan tarjoaminen kouluissa ja oppilaitoksissa, jos koulupäivä jatkuu yli kolme tuntia kouluruokailun jälkeen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon