Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto12613.06.20228

6861-2022 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 126

Tarkastuslautakunnan esitys 24.5.2022 § 53 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 129 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus                       

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden tarkastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTarkastuslautakunta