Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto13513.06.202217

6885-2022 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 135

Tarkastuslautakunnan esitys 24.5.2022 § 53 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 129 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus                                   

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedTarkastuslautakunta