Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25130.05.202213
Kaupunginvaltuusto15613.06.202238

3240-2022 (00 01 02, 10 03 02)

Vastaus valtuutettu Taru Pätärin ym. aloitteeseen koskien musiikin opetukselle ja musiikin aktiiviharrastajille löydettäviä tiloja Musiikkitalosta

Tiivistelmä: -

Kh § 251

Intendentti Nikke Isomöttönen ja apulaisintendentti Niina Helander 20.5.2022:

Valtuutettu Taru Pätäri ym. kaupunginvaltuuston 14.3.2022 § 56 jättämässä aloitteessa todetaan, että Musiikkitalosta tulee löytyä tiloja musiikin aktiiviharrastajille ja musiikin opetukselle.

Turun musiikkitalon (silloin Turun uusi konserttitalo) tilatarveselvityksessä selvitettiin talon pääkäyttäjän, Turun filharmonisen orkesterin tilatarpeet Turun konserttitalon korvaavan uudisrakennuksen suunnittelua varten. Selvitys laadittiin kaupunginhallituksen 20.8.2018 § 305 päätöksen mukaisesti täydentämään Turun konserttitalon peruskorjauksen ja laajennuksen tilatarveselvitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi uudisrakennusvaihtoehdon tilaselvityksen 27.5.2019 § 228.

Arkkitehtitoimisto Schaumannin johdolla tehtyyn selvitykseen kirjattiin orkesterin monimuotoisen toiminnan vaatimat tilat ottaen huomioon se, että rakennuksen elinkaareksi laskettaisiin 100 vuotta. Turun musiikkitalon kustannuslaskelma ja nykyinen allianssisopimus perustuvat tähän, orkesterin tilatarpeet kartoittaneeseen tilatarveselvitykseen. Pääsalin ja pienen salin sekä niihin liittyvien taka- ja yleisötilojen lisäksi tilatarveselvitys sisälsi orkesterin tarvitsemat sosiaali- ja harjoitustilat, varastotilat, tekniset tilat sekä toimistotiloja.

Lisäksi tilaaja on asettanut Musiikkitalohankkeelle seuraavia tavoitteita (KH 8.6.2020 § 249): Monipuolinen konserttitalo, huippuluokan akustiikka, ensiluokkainen asiakaskokemus ja inspiroiva työympäristö, turvalliset ja terveelliset tilat, edulliset käyttökustannukset sekä konserttitalon ja kaupunginteatterin synergian hyödyntäminen. Musiikkitalon suunnittelussa pyritään rakennuksen erinomaiseen käytettävyyteen ja siihen, että talo kaikkien tilojensa osalta palvelisi vilkasta ja monimuotoista tapahtumatoimintaa ja olisi myös avoin ja houkutteleva tila kaupunkilaisille paitsi nauttia monimuotoisesta musiikista ja erilaisista tapahtumista myös ainutlaatuisesta arkkitehtuurista ja kaupunkimiljööstä.

Talon 1300-paikkainen pääsali suunnitellaan orkesterimusiikin ja akustisen musiikin ehdoilla niin, että sen huipputason esiintymisolosuhde voi nostaa talon kansainväliseksi tunnetuksi musiikkikeskukseksi. Salin olosuhteet mahdollistavat myös muunlaisen toiminnan järjestämisen. 300-paikkainen, tiloiltaan ja akustiikaltaan muunneltava pieni sali puolestaan tulee mahdollistamaan hyvin monenlaisten esitysten ja tapahtumien tuomisen tilaan ja palvelee myös sellaisia tapahtumia, joiden yleisöodotus on pienempi.

Lisäksi talon muut yleisötilat, kuten kahvio, mm. pedagogisena yleisötyön tilana toimiva kabinetti ja yleisöaulan tilat tullaan suunnittelemaan niin, että myös ne ovat mahdollisia tilaisuuksien ja esitysten tiloja. Tällaisia ovat myös talon avoin kattopuutarha ja -ravintola toteutuessaan.

Uuden musiikkitalon toimintakonsepti ja hallintomalli ovat vielä suunnittelun alla. Talon monimuotoista ja vilkasta toimintaa ja avointa luonnetta palvelisi kuitenkin parhaiten se, että tilat olisivat monenlaisten esitys- ja tapahtumatoimintaa järjestävien tahojen saavutettavissa.

Tilaohjelmaan ei sisälly orkesteri-, esitys- ja tapahtumatoiminnan vaatimien tilojen lisäksi muita tiloja kuten harraste- tai opetustiloja. Edellä kuvatun kaltainen monipuolinen musiikkitalo voi kuitenkin tarjota erilaisille harrastajille ja harrastus- ja opetusryhmille monenlaisia sisältöjä ja esiintymismahdollisuuksia.

Turun filharmoninen orkesteri on alueen ainoana ammattisinfoniaorkesterina huomattava ammattilaisten verkosto, jonka osaaminen heijastuu myös muuhun musiikki- ja tapahtumatoimintaan sekä musiikin opetustyöhön.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Taru Pätärin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 156

Oheismateriaali 1Valtuutettu Taru Pätärin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX