Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto13913.06.202221

6895-2022 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 139

Tarkastuslautakunnan esitys 24.5.2022 § 53 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 129 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus                       

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTarkastuslautakunta
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta