Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27006.06.20226
Kaupunginvaltuusto14313.06.202225

8528-2019 (00 01 00, 00 01 02)

Turun kaupungin toinen VLR-raportti

Tiivistelmä: -

Kh § 270

Pormestari Minna Arve, kärkihankejohtaja Björn Grönholm ja erityisasiantuntija Noora Orvasto 2.6.2022:

Turun kaupungin ensimmäinen VLR-raportti (Voluntary Local Review / paikallistason vapaaehtoisen kestävän kehityksen raportti) julkaistiin vuonna 2020 (Kjp 5.7.2019 § 132; Kv 16.3.2020 § 37; Kh 8.6.2020 § 253; Kv 15.6.2020 § 94). VLR-raportti sisältää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Turun kaupungissa sekä pyrki luomaan selkeän kuvan kaikkien Agenda 2030 17 kestävän kehityksen tavoitteen sisällöistä ja antamaan konkreettisia esimerkkejä kaupungin roolista ja mahdollisuuksista edistää tavoitteiden saavuttamista.

Turun toisessa raportissa tarkastellaan kaupungin kestävän kehityksen toimintaympäristön muutoksia ja kehitystä vuodesta 2020.Vuosien 2020–2022 välisenä aikana kaupungissa on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia: johtamisjärjestelmää ja organisaatiorakennetta on uudistettu, kaupungin strategia on päivitetty ja laadittu uusi pormestariohjelma. Lisäksi globaalit kriisit kuten koronapandemia ja Ukrainan sota heijastuvat kaupungin toimintaan.

Toisessa VLR raportissa kuvataan myös Turun kaupungin keskeisimmät toimenpiteet, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet tullaan saavuttamaan vuosien 2025 ja 2030 aikana. Toinen VLR-raportti toimii kaupungin Agenda2030 tiekarttana. Tiekartta kertoo mihin asioihin kaupunki keskittyy ja millä aikataululla ja toimenpiteillä työ etenee, jotta saavutamme kaikki kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.​

Vuonna 2025 laaditaan Turun kaupungin kolmas VLR-raportti, joka sisältää Turun kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden arvion ja edistymisen seurannan valittujen indikaattoreiden mukaisesti. Vuoden 2025 VLR-raportti julkaistaan Suomen valtion VNR-raportin yhteydessä.

VLR raportille ei luoda erillistä mittaristoa, vaan mittareina käytetään sopivilta osin kaupungin määrittelemiä mittareita. Kaupungin mittaristotyö valmistuu syksyn 2022 aikana, jolloin valittu mittaristo liitetään VLR raportin osaksi.

Liite 1Turun kaupungin toinen VLR raportti

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin toisen VLR-raportin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 143

Liite 1Turun kaupungin toinen VLR raportti

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Turun kaupungin toisen VLR-raportin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, hankekehittämisyksikkö
tpvKonsernihallinto, kärkihankkeet


Liitteet:

Kh § 270
Liite 1:Turun kaupungin toinen VLR raportti

Kv § 143
Liite 1:Turun kaupungin toinen VLR raportti / Åbo stads andra VLR-rapport