Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto13013.06.202212

6867-2022 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 130

Tarkastuslautakunnan esitys 24.5.2022 § 53 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 129 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus                               

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedTarkastuslautakunta