Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25830.05.202220
Kaupunginvaltuusto14913.06.202231

1975-2022 (00 01 02, 02 05 00)

Vastaus valtuutettu Timo Nurmion ym. aloitteeseen koskien eläkeläisten ja työttömien kuntosalivuoroja

Tiivistelmä: -

Kh § 258

Turun kaupungin liikuntapalvelut, erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen 20.5.2022:

Kaupunginvaltuutettu Timo Nurmio, ym. on tehnyt aloitteen (kv 14.2.2022 § 32) eläkeläisten ja työttömien kuntosalivuorojen maksuttomuuteen liittyen. Aloitteessa esitetään, että Turun kaupungin arkisin päiväsaikaan käyttämättömiä liikuntatiloja luovutettaisiin maksutta eläkeläisjärjestöjen käyttöön.

Yhteistyö kaupungin ja järjestöjen kesken on tärkeässä roolissa väestön liikuttamisen edistämisessä. Turun kaupungin Pormestarien Turku – Toiminnan vuosikymmen -pormestariohjelman (kv 23.8.2021 § 180) Hyvinvoiva Turku -osiossa ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen nostetaan oleelliseksi osaksi kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämisen toimintamallia, joka luodaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen (19.4.2016 § 76) mukaan järjestöt voivat vuokrata hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden tiloja käyttöönsä. Tiloja luovutetaan tilapäiseen ja jatkuvaan käyttöön. Vuokrat on luokiteltu kolmeen tasoon: luokka 1 = 0 € / h, toiminnallinen yhteistyö, ei rahallista vastiketta; luokka 2 = sosiaali- ja terveysalan sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, alennettu vuokra; luokka 3 = muut järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt, täysi vuokra. Edellä mainittujen tilojen lisäksi maksuttomia vuoroja voi varata mm. seuraavista paikoista ja/tai toimijoilta: Varissuon Työ ja Toiminta, Turun Seudun Työttömät, Lausteen Lähiötupa, Maarian Kylätalo sekä Runosmäen ja Varissuon alueella toimiva Yhdessä-yhdistys.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tilojen vakiovuorot kaudelle 2021–2022 jaettiin hyvinvointitoimialan suunnittelupäällikön päätöksellä 31.5.2021. Kaikki vuorot myönnettiin maksutta luokan 1 mukaisesti. Vakiovuoroja on päätetty jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. 1.1.2023 alkaen tilojen vuokraaminen siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Tähän liittyen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio on pyytänyt toukokuussa 2022 kunnilta järjestöavustuksiin liittyvää lausuntoa, jonka yhtenä osa-alueena ovat myös tilojen vuokraaminen liikuntakäyttöön.

Turun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronvaraustoiminnan piirissä olevat sisäliikuntatilat ovat pääasiallisesti koulujen yhteydessä olevia liikuntasaleja, jotka ovat kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden käytössä arkisin päiväsaikaan. Kaupungin kahdeksasta kuntosalista viisi on ns. yleisökuntosalia, joihin sisäänkäynti tapahtuu liikunta-, Seniori-, Kimmoke- ja Opiskelijakausirannekkeilla sekä Turun kaupungin Tyky-rannekkeilla ja/tai kertamaksulla kuntosalista riippuen. Kolme kuntosalia on ns. tilauskuntosaleja, joihin voi varata vuoron sähköisen varausjärjestelmän kautta liikuntalautakunnan päättämän hinnaston mukaisesti.

Turun kaupungin liikuntapalvelut järjestää maksuttomia Rospuuttokauden kävelyvuoroja Impivaaran palloiluhallissa ja Kupittaa 5 -kentällä. Maksuttomat voima- ja tasapainoharjoittelun VoiTas-tehoryhmät kokoontuvat Impivaaran uimahallissa, Kupittaan urheiluhallissa, Mäntymäen terveysaseman kuntosalissa, Runosmäen vanhuskeskuksessa, Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa, Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä Iso-Heikin palvelutalossa. Maksuttomien vuorojen lisäksi kunto-, voima- ja tasapainoharjoitteluun keskittyville KuntoVoiTas-ryhmäliikuntatunneilla pääsee liikkumaan 40 euron kausihintaan. 

Turun kaupunki tarjoaa 65 vuotta täyttäneille turkulaisille Seniorirannekkeen, jolla pääsee liikkumaan kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleihin sekä kesäisin maauimaloihin. Ranneke maksaa 40 euroa ja on voimassa kuusi kuukautta. Seniorirannekkeella pääsee hyödyntämään myös omatoimikuntosalivuoroja Impivaaran uimahallin, Kupittaan urheiluhallin, Petreliuksen uimahallin, Aunelan palloiluhallin, Paattisten aluetalon sekä Jäkärlän ja Pansion kuntosaleilla. Lisäksi Seniorirannekkeella pääsee +65 starttikursseille Impivaaran uimahallin ja Kupittaan urheiluhallin kuntosaleille.

Turkulaiset, tiettyjä Kelan etuuksia (mm. työttömyysturva) saavat 17–64-vuotiaat henkilöt ovat oikeutettuja Kimmoke-rannekkeeseen. Ranneke maksaa 39 euroa ja on voimassa kuusi kuukautta. Kimmoke-rannekkeella pääsee liikkumaan kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla sekä kesäisin maauimaloissa. Kimmokelaisille järjestetään myös ohjattuja liikuntavuoroja mm. jalkapallon, lentopallon ja salibandyn sekä kuntosaliharjoittelun parissa. Lisäksi talvisin voi vuokrata maksutta luistimet Kupittaan luistelumadolta ja sukset Impivaaran suksivuokraamosta. Liikunnallisten toimintojen ohella Seniori- ja Kimmoke-rannekkeet tarjoavat myös monia kulttuuripuolen etuja ja harrastusmahdollisuuksia.

Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen voidaan todeta, että Turun kaupunki tarjoaa eläkeläisille ja työttömille etuja, palveluita sekä maksuttomia tiloja järjestöjen käyttöön säännöllisen liikunnan edistämiseksi. Aloitteessa esitetty selvitys tiloista ei ole tällä hetkellä ajankohtainen.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Nurmion ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 149

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Nurmion ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX