Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26230.05.202224
Kaupunginvaltuusto15813.06.202240

1007-2022 (00 01 02, 02 05 01, 00 04 02)

Vastaus valtuutettu Kristiina Hellstenin ym. aloitteeseen koskien järjestöjen toimintaedellytysten varmistamista sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Tiivistelmä: -

Kh § 262

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa:

Valtuutettu Hellsten ym. esittävät valtuustoaloitteessaan 24.1.2022, että vuoden 2022 aikana Turun kaupunki laatii yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa toimintaperiaatteet sote-järjestöjen tukemisesta, joilla turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Lisäksi aloitteessa esitetään määriteltäväksi vastuutahot, joille kuuluu kaupungissa jatkossa sote-järjestöjen tukeminen. Aloite tuo esille järjestöjen merkittävän roolin asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tukemisessa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittelee sekä kunnan että hyvinvointialueen tehtäviksi edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä tehdä hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin ja hyvinvointialueella puolestaan on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Kaupunki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tukee sitä asiantuntemuksellaan. Kunta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ensisijaisesti siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin ja asettaa strategisessa suunnittelussaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määrittelee niitä tukevat toimenpiteet. Yhteistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden toimijoiden kanssa sisältyy mm. kuntien ja hyvinvointialueiden välinen työnjako sekä järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.

Yhteistyö etenee hyvinvointialueen valmistelun mahdollistamassa aikataulussa ja saamamme tiedon mukaan hyvinvointialueella on valmiudet määritellä vähintään siirtymävaiheen toimintaperiaatteet vuoden 2022 aikana.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Kristiina Hellstenin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 158

Oheismateriaali 1Valtuutettu Kristiina Hellstenin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX