Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus23423.05.202212
Kaupunginvaltuusto12213.06.20224

11446-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kh § 234

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 18.5.2022:

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous valitsi 27.9.2021 Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 8 § mukaisesti maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Edustajainkokouksen päätöksen mukaan maakuntavaltuuston jäseneksi muiden ohella valittiin Ilkka Kanerva, jonka kaupunginvaltuutetun tehtävän Turun kaupunginvaltuusto on 16.5.2022 § 97 todennut lakanneen Kanervan kuoleman johdosta. Samalla kaupunginvaltuusto on todennut, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut uudeksi kaupunginvaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kansallinen Kokoomus rp:n ensimmäisen varavaltuutetun Lasse Lindholmin.

Perussopimuksen 9 § mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa maakuntavaltuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perussopimus edellyttää, että kunnan valitsema jäsen tai varajäsenen edustaa samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan ja että edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Kuntalain 82 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaali-kelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

Turun kaupunginvaltuuston todettua Ilkka Kanervan kaupunginvaltuutetun tehtävän lakanneen tulee hänen tilalleen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon valita uusi jäsen. Kanerva henkilökohtaisena varaedustajana maakuntavaltuustossa on toiminut Heikki Pälve.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita Heikki Pälven Ilkka Kanervan tilalle Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäseneksi ja Heikki Pälven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lasse Lindholmin päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 122

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita Heikki Pälven Ilkka Kanervan tilalle Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäseneksi ja Heikki Pälven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lasse Lindholmin päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen liitto
aoXXXXX
aoXXXXX