Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25730.05.202219
Kaupunginvaltuusto15113.06.202233

1976-2022 (00 01 02, 12 04 02, 10 03 01)

Vastaus valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloitteeseen koskien Kakskerranjärven luistelu- ja hiihtoratojen ylläpitoa

Tiivistelmä: -

Kh § 257

Liikuntasuunnittelija Nea Fagerlund ja liikuntapaikkamestari Tommi Virtanen 20.5.2022:

Seppo Muurinen ym. ovat tehneet aloitteen 14.2.2022 koskien Kakskerranjärven luistelu- ja hiihtoreitin ylläpitoa. Allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki ottaisi hoitaakseen Kakskerranjärven luistelu- ja hiihtoreitin ylläpitämisen jatkossa, sekä kunnostaisi Brinkhallin uimarannan parkkialueen ja tekisi erillisen pelastustien uimarannalle. Aloitetta perustellaan luistelureitin suosiolla sekä sillä, että järvenjää antaa hienot mahdollisuudet kaupunkilaisten talviliikuntaan.

Kakskerranjärven luisteluradan ylläpitoon liittyy useita tekijöitä. Tällä hetkellä Kakskerranjärven parkkipaikka ja tiet eivät ole talvikunnossapidon piirissä, joten niiden kunnostaminen ja kunnossapito ovat oma kulueränsä. On myös huomioitava, että alueella on tilaa vain rajallisesti. Liikuntapalveluiden kunnossapidossa tämän kaltaiseen työtehtävään ei nykyisellään ole henkilöstö- ja kalustoresurssia olemassa. Ylläpitokaudella tämä vaatisi henkilöstöä vähintään kaksi henkilöä. Kaluston osalta tarvittaisiin muun muassa pientraktori, mönkijä, kastelutankki ja jäähöylä/linko, jotka tulisi sijoittaa Kakskertaan, koska etäisyydet ovat suorituspaikalle pitkät.

Muiden kaupunkien toteuttamien ratojen ylläpidon perusteella jäärataa aurataan ja harjataan päivittäin, tarpeen vaatiessa useamminkin. Jään höylääminen toteutetaan noin kaksi kertaa viikossa. Jäädytys toistetaan niin usein, kuin on tarpeen. Turvallisuusnäkökulmasta tämänkaltainen työ olisi syytä tehdä työpareittain, jotta vaaratilanteissa pelastustoimet pystyttäisiin aloittamaan välittömästi. Ylläpidolliset toimenpiteet joudutaan normaalisti toteuttamaan jääradan ollessa asiakkaiden käytössä, mikä hidastaa työskentelyä ja edellyttää turvallisuusnäkökulmien huomiointia. Myös liikenteen lisääntyminen alueella vaatii liikennejärjestelyjen muutoksia, jotta turvallisuus liikenteessä voitaisiin taata.

Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen liikuntapalvelulla ei nykyisten resurssien puitteissa ole mahdollista ottaa Kakskerranjärven luistelu- ja hiihtorataa ylläpitoonsa. Vaihtoehtoisesti olisi esimerkiksi mahdollista lähteä kartoittamaan keinoja, joilla kaupunki voisi lähteä tukemaan ulkopuolista toimijaa, joka ottaisi radan ylläpitovastuun.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 151

Oheismateriaali 1Valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX