Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25230.05.202214
Kaupunginvaltuusto15513.06.202237

3235-2022 (00 01 02, 01 02 01)

Vastaus valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloitteeseen koskien polkupyöräedun käyttöönottoa Turun kaupungin työntekijöille

Tiivistelmä: -

Kh § 252

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 11.5.2022:

Aloite polkupyöräedun käyttöön ottamiseksi tukee Turun kaupungin tavoitteita hiilineutraaliudesta ja on hyvä tapa tarjota henkilöstölle hyvinvointia lisäävä keino pitää itsestään huolta luonnon lisäksi.

Aloite on kannatettava, ja tulemme aloittamaan tarvittavat toimet (budjettivaraus, kilpailutus, käytännön toteutus), jotta polkupyöräetu pystyttäisiin ottamaan käyttöön vuonna 2023.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 155

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX