Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto12913.06.202211

6865-2022 (02 02 01)

Vastuuvapauden myöntäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Tiivistelmä: -

Kv § 129

Tarkastuslautakunnan esitys 24.5.2022 § 53 on edellä Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomusta koskevan asian kohdalla.

Kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 129 allekirjoittama tilinpäätös on luettavissa https://www.turku.fi/tilinpaatos.

Tarkastuslautakunnan ehdotus                         

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta