Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27206.06.20228
Kaupunginvaltuusto12113.06.20223

9253-2021 (00 00 01)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen

Tiivistelmä: -

Kh § 272

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 30.5.2022:

Kuntalain 18 §:n mukaan:

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa olisi lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 132 §:n mukaan valtuustolla on puheenjohtaja sekä I, II, III ja IV varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuosittain valtuuston kesäkuun ensimmäisessä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaudeksi 2022-2023 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Mika Maaskolan, I varapuheenjohtajaksi Muhis Azizin, II varapuheenjohtajaksi Abdullahi Sultanin, III varapuheenjohtajaksi Mikael Miikkolan ja IV varapuheenjohtajaksi Saara Ilvessalon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 121

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaudeksi 2022-2023 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Mika Maaskolan, I varapuheenjohtajaksi Muhis Azizin, II varapuheenjohtajaksi Abdullahi Sultanin, III varapuheenjohtajaksi Mikael Miikkolan ja IV varapuheenjohtajaksi Saara Ilvessalon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSarastia Oy
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
aoXXXXX
aoXXXXX