Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40728.09.20209

25-2020 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 407

Pöytäkirjat:
 KokouspvmNäht. pvm
Johtava työsuojelutoimikunta11.09.2020 
Kasvatus- ja opetuslautakunta23.09.202001.10.2020
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto08.09.202016.09.2020
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto14.09.202022.09.2020
Kaupunginhallituksen konsernijaosto14.09.202022.09.2020
Kaupunginhallituksen konsernijaosto21.09.202029.09.2020
Kaupunkiympäristölautakunta22.09.202030.09.2020
Kulttuurilautakunta23.09.202001.10.2020
Liikuntalautakunta22.09.202001.10.2020
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta24.09.202002.10.2020
Rakennus- ja lupalautakunta17.09.202023.09.2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta16.09.202024.09.2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta23.09.202001.10.2020
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta23.09.202001.10.2020
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta15.09.202023.09.2020

Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

Kaupunginjohtaja Minna Arve

Konsernihallinto

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, hankintapalvelut

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

Konsernihallinto, henkilöstö

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, strateginen maankäyttö, liikkuminen ja asuntopolitiikka

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen

Konsernihallinto, IT-palvelut

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen

Matkailun palvelukeskus

Matkailujohtaja Anne-Marget Hellgren

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 26.8.- 23.9.2020:

Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Sivistystoimiala

9443-2020

28.08.2020

Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ja verkkokuulemistilaisuus 7.9.2020

Opetushallitus/ Sivistystoimiala

9585-2020

01.09.2020

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy/ Konsernihallinto

9586-2020

01.09.2020

Lausuntopyyntö sähkölaitteiston käytönjohtajan pätevyyteen

Varsinais-Suomen liitto/ Konsernihallinto

9590-2020

01.09.2020

Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2021 sekä taloussuunnitelmaluonnos 2021-2023

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

9799-2020

07.09.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kaupunkiympäristötoimiala

9873-2020

08.09.2020

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus tartuntataudin negatiivisesta testituloksesta)

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

9896-2020

08.09.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi kotikuntalain ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Kaupunkiympäristötoimiala

9943-2020

09.09.2020

Suomen Turvallisuusverkko Oy, Kaapelin asentaminen meren pohjaan välillä Satava-Kutuluoto ja valmistelulupa, Turku

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Hyvinvointitoimiala

10061-2020

11.09.2020

Tartuntatautilain muutokset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Kaupunkiympäristötoimiala

5244-2018

14.09.2020

Lausuntopyyntö Pansion ampumaradan ympäristölupahakemuksesta

Vsaluelk/ Konsernihallinto

9837-2019

15.09.2020

Palvelutasopäätöksen lausuntoversion hyväksyminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/ Kaupunkiympäristötoimiala

10426-2020

16.09.2020

Lausuntopyyntö Oy The OG Ltd:n The Originals -nimisen liikepaikan alkoholijuomien anniskelulupaa koskevasta hakemuksesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedJohtava työsuojelutoimikunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta