Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstö 
Henkilöstöjohtaja1014.09.2020 

10098-2020 (01 02 00)

Erikoisammattimiehen toimen (vakanssi 282602) TVA:han perustuva tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 14.9.2020:

Hyvinvointitoimialan teknisessä huollossa on erikoisammattimiehen toimi (vakanssi 282602), jonka tehtäväkohtainen palkka ei vastaa tehtävien vaativuutta. Teknisen sopimuksen TVA-ryhmä on käsitellyt vakanssin päivitetyn tehtäväkuvauksen 8.9.2020 kokouksessaan. Vakanssin tehtäväkohtainen palkka tulisi saattaa vaativuuden mukaiselle tasolle TS palkkaryhmä I VL 4B.

Toimen tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee vahvistaa 1.10.2020 lukien 2.182,92 €/kk.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että erikoisammattimiehen toimen (vakanssi 282602) ja em. toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 1.10.2020 lukien 2.182,92 €/kk (TS/ PR I, 5 01 02 01 8, VL 4B).

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.


Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
tiedXXXXX
aoXXXXX