Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstö 
Henkilöstöjohtaja1417.09.2020 

10170-2020 (01 02 00)

Lähihoitajan toimen tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 16.9.2020:

Hyvinvointitoimialalle sijoitetun lähihoitajan toimen vakanssinumero 352098 tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, kuin mitä sen tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella tulisi olla. Palkka tulisi nyt määritellä tehtävän vaativuuden mukaiselle oikealle tasolle (2.105,09 €) 1.10.2020 lähtien

Hallintosäännön 80 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että lähihoitajan toimen vakanssinumero 352098 tehtäväkohtainen palkka on 1.10.2020 lukien 2105,09 €/kk.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
tiedXXXXX