Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja23128.09.2020 

2425-2020 (01 00 00, 01 00 01)

Erillisen palkkausluvan hakumenettely Työllisyyspalvelukeskuksessa

Konsernihallinto, Työllisyyspalvelukeskus, työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto ja johtaja Pekka Sundman 26.8.2020:

Konsernihallinnon alainen Työllisyyspalvelukeskus tuottaa suoraan asiakaspalvelua turkulaisille henkilöille ja monille yrityksille ja laitoksille. Palveluiden tuotantovarmuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä asioita, jotta luotettavuus toimijana säilyy. Työllisyyspalvelukeskuksen henkilöstössä on vaihtuvuutta sairastumisten, perhevapaiden ja muiden vapaiden vuoksi. Pitkiksi venyneitä sairauslomia kirjoitetaan usein lyhyiksi jaksoiksi ja esimerkiksi sijaistarpeen kokonaispituuden ennakointi on työnantajalle mahdotonta. Niinpä sijaisille tehdään useita työsopimuksia peräkkäin. Sijainen tarvitaan usein nopeasti.

Kaupunginjohtajan määräyksen (§ 47, 25.2.2020, dnro 2425-2020) mukaisesti työllisyyspalveluiden tulee hakea palkkauslupa sijaisten palkkaamiseen. Kun näitä sijaisuusjaksoja on paljon, tämä työllistää kaupunginjohtajaa ja myös toimistohenkilöstöä. Palkkausluvan hankkiminen prosessina vie myös aikaa.

Muiden toimialojen kohdalla palkkauslupamenettely ei koske sijaisia:

d)     sijaiset (ennen sijaisen palkkaamista tulee kuitenkin aina selvittää mahdollisuudet hoitaa tehtävät sisäisin järjestelyin)

EhdotusEsitämme, että konsernihallinnon alainen Työllisyyspalvelukeskus saa luvan palkata sijaisia ilman erillistä palkkausluvan hakumenettelyä asiakaspalvelutehtävissä toimivien henkilöiden poissaolon ajaksi. Välitöntä asiakaspalvelua tekevät urasuunnittelijat, projektityöntekijät, yksilövalmentajat, työnjohtajat, työvalmentajat, ravitsemistyöntekijät sekä palkkatuella palkattujen työntekijöiden työsopimuksia ja kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia ja maksatuksia tekevät toimihenkilöt.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen:

Työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto ja johtaja Pekka Sundman ovat esittäneet, että Työllisyyspalvelukeskus saa luvan palkata sijaisia ilman kaupunginjohtajan erillistä palkkauslupaa asiakaspalvelutehtävissä toimivien henkilöiden poissaolon ajaksi. Välitöntä asiakaspalvelua tekevät urasuunnittelijat, projektityöntekijät, yksilövalmentajat, työnjohtajat, työvalmentajat, ravitsemistyöntekijät sekä palkkatuella palkattujen työntekijöiden työsopimuksia ja kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia ja maksatuksia tekevät toimihenkilöt.

Tehtyä esitystä voidaan pitää työllistämistoiminnan sujuvuuden kannalta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Esityksessä todetulla tavalla henkilöstön poissaolot koostuvat usein useista erillisistä jaksoista ja palkkaamislupien hakeminen työllistää hallintohenkilökuntaa merkittävästi. Konsernihallinnon henkilöstö -yksiköllä ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että konsernihallinnon alainen Työllisyyspalvelukeskus saa luvan palkata sijaisia ilman erillistä palkkausluvan hakumenettelyä asiakaspalvelutehtävissä toimivien henkilöiden poissaolon ajaksi.

Välitöntä asiakaspalvelua tekevät urasuunnittelijat, projektityöntekijät, yksilövalmentajat, työnjohtajat, työvalmentajat, ravitsemistyöntekijät sekä palkkatuella palkattujen työntekijöiden työsopimuksia ja kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia ja maksatuksia tekevät toimihenkilöt.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedTyöllisyyspalvelukeskus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX