Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja22824.09.2020 

10577-2020 (00 01 05, 00 04 01, 00 04 02, 02 06 01)

Turun kaupungin osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan urheilutapahtumakaupunkien yhteistyöprojektiin

Yhteysjohtaja Antti Kirkkola 17.9.2020:

Urheilun kansainväliset suurtapahtumat vahvistavat merkittävästi Suomi-brändiä, kanavoivat merkittäviä vientituloja ja heijastuvat moniulotteisesti aluetalouteen ja erityisesti matkailuun. Urheilulla ja liikunnalla on myös merkittävä työllistävä vaikutus. Liikuntaan ja urheiluun linkittyvä matkailu- ja tapahtumaosaaminen ovat globaalisti myös merkittävää ja kasvavaa liiketoimintaa sekä koulutustarjontaa.

Suurten kaupunkien rooli on keskeinen, kun mahdollistetaan urheilun ja liikunnan suurtapahtumia. Kaupungit investoivat tapahtumien edellyttämän infran ja osallistuvat usealla eri toiminnan lohkolla tapahtumien mahdollistamiseen. On erittäin tärkeää, että kansallista edistämistoimintaa tehdään yhteistyömallilla, jossa suurilla tapahtumakaupungeilla on keskeinen rooli. Yhteistyötä tulee syventää myös valtion eri hallinnonalojen kanssa.

Lahden, Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit muodostavat kaupunkiverkoston projektille, jolla yhdistetään kaupunkien erilaista asiantuntijuutta ja vahvistetaan Suomi-brändiä kansainvälisten urheilun suurtapahtumien järjestäjänä. Myös Suomen urheiluopistosäätiö on mukana yhteistyössä. Hanketta toteutetaan läheisessä yhteistyössä urheilun kansallisten lajiliittojen sekä Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ovat mukana myös Työ- ja elinkeinoministeriö (elinkeino, innovaatio- ja työllisyyspolitiikan näkökulma), Ulkoministeriö (maakuvatyö), Valtiovarainministeriö sekä Business Finland/Visit Finland (matkailun ja suurtapahtumien läheinen yhteys).

Projektissa toteutetaan neljä toisiaan täydentävää toimintalinjaa.

  1. Urheilutapahtumateollisuuden tiedolla johtaminen ja rahoituksen kehittäminen
  2. Kansainvälisen tunnettuuden, vaikuttavuuden ja vetovoiman kehittäminen
  3. Tapahtumahakujen edistäminen
  4. Toimialan ja tapahtumaosaamisen kehittäminen

Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2020-1.6.2022. Projektin aikana syntyneitä hyviä käytänteitä on tarkoitus jalkauttaa jatkossa vaikuttaviksi toimintatavoiksi. Hankkeen aikana on myös tarkoitus synnyttää tulevaisuudessa toimiva itsenäisempi toimintayksikkö (tmv), josta käsin liikunta- urheilu- ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää elinkeinoa ja vientiä voidaan jatkossa kehittää.

Projektin kokonaiskustannukset ovat 270.000 euroa. Hankkeen päärahoittajana toimivalta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu hankkeen hallinnoijan toimesta 150.000 euron avustusta. Ministeriö on myöntänyt projektille 23.6.2020 tehdyllä päätöksellä rahoituksen ensimmäisen 70.000 euron osuuden. Viisi suurtapahtumakaupunkia sekä Suomen urheiluopistosäätiö osallistuvat yhdessä ja saman suuruisilla 20.000 euron omarahoituksilla kehittämishankkeen toteutuksen vastarahoittamiseen. Hankkeen isäntäorganisaationa toimii Lahden kaupunki. Hankehallinnoijana toimii Lahti Region Oy, jonka kanssa projektiin osallistuvat kaupungit ja urheiluopistosäätiö solmivat hankesopimuksen.

Esitän, että Turun kaupunki osallistuu 1.4.2020-1.6.2022 aikana toteutettavaan projektiin, hyväksyy projektin hankesopimuksen ja maksaa projektin Turun kaupungin 20.000 euron osarahoitusosuuden tililtä 11601-604651 Ohjelmavuosi.

Liite 1Hankesopimus

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että Turun kaupunki osallistuu 1.4.2020 - 1.6.2022 aikana toteutettavaan projektiin, hyväksyy liitteenä 1 olevan projektin hankesopimuksen ja maksaa projektin Turun kaupungin 20.000 euron osarahoitusosuuden tililtä 11601-604651 Ohjelmavuosi.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

 

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 228
Liite 1:Hankesopimus