Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstö 
Henkilöstöjohtaja1215.09.2020 

10164-2020 (01 02 00)

Kahden sairaanhoitajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 15.9.2020:

Kahden sisätautien poliklinikalla työskentelevän sairaanhoitajan maksussa oleva tehtäväkohtainen palkka on alhaisempi kuin muilla vastaavassa yksikössä työskentelevillä sairaanhoitajilla. Tehtäväkohtainen palkka tulee korottaa vastaavalle tasolle kuin mitä on muilla vastaavia työtehtäviä tekevillä sairaanhoitajilla sisätautien poliklinikalla.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että sairaanhoitaja XXXXX (vak.nro 257218) ja sairaanhoitaja XXXXX (vak.nro 257752) maksussa oleva tehtäväkohtainen palkka on 10.8.2020 lukien 2462,63 €/kk. Tällä päätöksellä ei muuteta vakansseille vakanssirekisteriin merkittyä tehtäväkohtaista palkkaa.

 

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
aoXXXXX
aoXXXXX