Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja22618.09.2020 

13170-2019 (00 00 01, 00 01 05, 00 04 01, 02 05 01)

Turun kaupunki Circular Cities Declaration -koalition perustajajäseneksi

Kehittämispäällikkö Risto Veivo ja projektipäällikkö Liisa Lahti 10.9.2020:

Turun kaupunki pyrkii strategiansa mukaisesti hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä ja edistää kestävää kehitystä yhteistyössä. Kiertotalous on keskeinen keino luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia. Turun kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä kestävän kaupunkiverkoston ICLEI:n kanssa kiertotalouden ja resurssiviisauden systemaattiseksi edistämiseksi kaupungin päätöksenteossa, investoinneissa, hankinnoissa, projekteissa ja kansalaisviestinnässä.

Turku on osallistunut kaupunginjohtajan linjauksella elokuusta 2018 alkaen ICLEI:n globaaliin kiertotalouden kehitysryhmään (Green Circular Cities Coalition). Osallistuminen merkitsee kaupungille sekä sen alueellisille kumppaneille merkittäviä uusia mahdollisuuksia profiloitua ja verkostoitua maailmanlaajuisesti kiertotalouden edelläkävijöiden ja edistäjien kanssa. Lisäksi Turun kaupunki on työskennellyt aktiivisesti yhdessä ICLEI:n kanssa mm. Turun seudun kiertotalouden ja resurssiviisauden tiekartta hankkeessa (Circular Turku – Resource Wisdom Roadmap, RWR). Turun seudun resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta valmistuu vuonna 2021 ja esitellään globaalisti ICLEI:n yleiskokouksessa 2021.

Turun kaupunki on ollut mukana kevään 2020 aikana valmistelemassa Circular Cities Declarationia. Työtä on vetänyt ICLEI ja mukana valmistelussa on ollut kaupunkeja sekä organisaatioita, jotka on tunnistettu kiertotalouden edelläkävijöiksi kuten Ellen Mac Arthur Foundation, Euroopan Investointipankki (EIB) sekä kaupungeista mm. Turku, Helsinki ja Oslo. Perustajajäsenien lisäksi sitoumukseen kutsutaan mukaan muita kaupunkeja ja organisaatioita, jotka pystyvät osoittamaan kunnianhimoa ja sitoumusta edistää kiertotaloutta alueellaan.

Circular Cities Declaration on vapaaehtoinen sitoumus, jossa organisaatio sitoutuu edistämään kiertotaloutta kymmenen pääkohdan kautta, mm. laatimaan kiertotaloustavoitteet ja toimintasuunnitelman, välittämällä tietoa kiertotaloudesta yhteistyökumppaneille ja asukkaille ja tekemällä kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyötä. Sitoumus on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Turun kaupungin voidaan katsoa pystyvän osaltaan sitoutumaan edistämään näitä osa-alueita.

Käytännössä osallistuminen vaatii Turun kaupungilta henkilöresurssin sitoutumista yhteistyökokouksiin sekä välittämään tietoa onnistumisistaan ja kiertotalouden resursseistaan että tunnistamaan parannettavia kohteita omassa toiminnassaan. Samalla Turun kaupunki on mukana koalitiossa kehittämässä sitä ja kutsumassa uusia jäseniä mukaan. ICLEI fasilitoi eri kaupunkien ja organisaatioiden välistä tiedon- ja kokemustenvaihtoa ja auttaa kaupunkeja identifioimalla resursseja ja työkaluja kaupunkien tarpeeseen. ICLEI:lle raportoidaan vuosittain edistymisestä sekä haasteista, jolloin tarkempi avuntarve voidaan määrittää. Osallistuminen on maksutonta.

Circular Cities Declaration koalitioon perustajajäseneksi ryhtyminen merkitsee Turun kiertotalouden ja resurssiviisaustyön johtajuuden vahvistumista entisestään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Circular Cities Declaration allekirjoittajana toimii kaupunginjohtaja ja yhteyshenkilönä projektipäällikkö Liisa Lahti sekä varalla kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Liite 1Circular Cities Declaration

Liite 2Circular Cities Declaration – tukipaketti

Esitämme, että kaupunginjohtaja päättää hankkeesta Turun osalta seuraavasti:

Turun kaupunki osallistuu Circular Cities Declaration – koalitioon perustajajäsenenä syyskuusta 2020 alkaen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin hyväksyä edellä olevan esityksen Turun kaupungin liittymisestä Circular Cities Declaration-koalitioon perustajajäsenenä.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

Jakelu

tiedResurssiviisauden tiekarttahankkeen ohjausryhmä
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 226
Liite 1:Circular Cities Declaration
Liite 2:Circular Cities Declaration -tukipaketti