Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö825.09.2020 

654-2020 (00 01 05, 04.04, 00 00 01)

RESPONSE -hankkeen Turun osatoteutuksen asettaminen

Kehittämispäällikkö Björn Grönholm:

Euroopan komission tavoite on tukea ja kehittää EU:ta, kaupunkeja ja alueita osana EU:n Energia- ja Ilmastopolitiikkaa. EU:n Positive Energy Districts (PED) ohjelman tavoitteena on kehittää vähintään 100 toimivaa positiivista mallienergiakorttelia Eurooppaan vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeen rahoitus on Euroopan Unionin Horisontti 2020 Lighthouse SC3-SCC-1-2019 -ohjelmasta. Ulkopuolista rahoitusta saadaan 100 % julkisille tahoille ja 70% yksityisille tahoille (yrityksille) toteutuneista kustannuksista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 23.558.437.00 € (EU avustus 19.900.000.00 €) Turun kaupungin paikalliskonsortion kokonaisbudjetti on 7.949.754.75 € (avustus 6.634.342.00 €) ja Turun kaupungin osuus siitä on 892.125.00 € (100% rahoitus) vuosille 2020 - 2025.

Projektin kesto on lokakuu 2020 – syyskuu 2025. 

RESPONSE: integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs hanke edistää Turun kaupungin energiatehokkuutta ja Ilmasto-ohjelman jalkauttamista investoinneilla ja energiakokeiluilla. Hankkeessa Turku työskentelee yhdessä 18 muun Turun hanke- ja pilottialueen toimijaan kanssa. Turun pilottialueena toimii Turun ylioppilaskylän alue ja Aitiopaikka, Tyyssija ja Nummenrantakiinteistöt ja replikaatioalueena hankkeessa on Turun Kampus- ja Tiedepuistoalue sekä Runosmäen alue. Edelläkävijämallina/ alueena toimii Skanssin kauppakeskusalue.

Turun kaupungin paikalliskonsortion tavoitteet ja tulokset:

Turun kaupungin osatoteutuksen omat tuotokset:

Hankkeen koordinaatio ja hallinta:

Hankkeen paikallisohjausryhmän jäsenet

Ohjausryhmä raportoi Kaupunginjohtajan ohjausryhmälle.

Esitän, että RESPONSE-hankkeen osatoteutus asetetaan esitetyn mukaisesti.

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin asettaa RESPONSE-hankkeen Turun osatoteutuksen esitetyn mukaisesti ja lisäksi päätin, että

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX