Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö928.09.2020 

10288-2020 (02 05 01, 00 01 05, 00 04 01, 00 04 02)

Turun kaupungin osallistuminen Horizon 2020 Scale-up -hankkeeseen

Vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila ja hankepäällikkö Stella Aaltonen:

Turun kaupunki osallistuu Horizon 2020 LC-MG-1-12-2020, IA3 -hakuun (Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions), jonka päähakijana on Antwerpenin kaupunki. Turun ja Antwerpenin kaupunkialueiden lisäksi hankkeessa mukana on Madridin kaupunkialue. Turun kokonaisuuden osatoteuttajina ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu ja Vinka oy. Hankeaika on 48 kk. Turun kaupungin osalta hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,43 milj. euroa, 100 %:n EU-rahoituksella. Hankkeen omistaa Rami Savila.

Hankkeen sisältökokonaisuudet on hyväksytty Liikenteen ja liikkumisen ohjausryhmässä 27.5.2020.

SCALE-UP:n päätavoitteena on kehittää oikean mittakaavan datapohjaisia ​​ja käyttäjäkeskeisiä strategioita (FUA / TEN-T) älykkään, puhtaan ja osallistavan liikkuvuuden nopeuttamiseksi alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hanke edesauttaa ilmastotavoitteiden ja Euroopan liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Kolme edistynyttä TEN-T-solmua, Antwerpen, Madrid ja Turku, toteuttavat 28 innovatiivista toimenpidettä viidellä eri toiminta-alueella: hallinnointi, liikkumispisteet, data, puhdas ja turvallinen liikenne sekä liikkumiskäyttäytyminen. Hankkeen eritysfokuksena on toimenpiteiden skaalaaminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Turulla on hankkeessa 10 toimenpidettä seuraavista teemoista:

T1 Kestävien matkaketjujen kehittäminen Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen liiton toimenpide)

T2 Liikkumispisteiden toteuttaminen Turun seudulla

T3 Liikkuminen palveluna lippukombot ja joustava pysäköinti

T4 Henkilöliikenteen ja logistiikan yhdistävän liikkumisportaalin luominen

T5 Alueellinen reaaliaikainen liikkumisnäkymä

T6 Osallistavan pyöräilyn vauhdittaminen Turussa

T7 Hiilineutraalin kaupunkilogistiikan ja työmaiden edistäminen

T8 Liikkumispalveluiden kannustaminen Turussa

T9 Liikkumisen ohjaus tapahtumien ja poikkeustilanteiden aikana

T10 Talvi liikkumisvuodenaikana

Hankkeen henkilöresurssien tarve hankeajalle on 3,9 htv.

Kaupungin kehittämismallin mukainen päätös ja hankehenkilöstön palkkausluvat haetaan hankerahoituksen myöntämisen yhteydessä.

EhdotusEsitämme, että Turun kaupunki osallistuu Scale-up -hankkeeseen. Kehittämismallin mukainen päätös ja hankehenkilöstön palkkausluvat haetaan hankerahoituksen myöntämisen yhteydessä.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin, että Turun kaupunki osallistuu Scale-up -hankkeeseen. Kehittämismallin mukainen päätös ja hankehenkilöstön palkkausluvat haetaan hankerahoituksen myöntämisen yhteydessä.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

 

 

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX