Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintapäällikkö920.09.2020 

416-2018 (02 08 00)

Kirjallisuuden hankintasopimuksen jatkaminen optiokaudella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022

 

Konsernihallinto, Hankintapalvelut, projektipäällikkö Tapani Järvinen 18.9.2020:

 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöksellä 17.10.2018 § 66 on Turun kaupunginkirjastolle sekä muille tarjouspyynnössä eritellyille hankintayksiköille hankittu kirjallisuutta ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 Kirjavälitys Oy:ltä ja Suomen Kirjastopalvelu Oy:ltä.

 

Hankinta koskee kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta kirjastoille sekä kuntien/kaupunkien muihin toimipisteisiin tilaajan tarpeiden mukaan. Hankinta ei koske esiopetukseen eikä oppilaitoksiin hankittavia oppikirjoja.

 

Kyseessä on puitejärjestely, jossa Tilaajatahoilla on käytössään sähköinen palvelu, ns. hankintaportaali, jonka kautta ne tutustuvat valittavissa olevaan kirjallisuuteen, tekevät valinnat ja tilaavat aineistot. Portaali vertailee kunkin yksittäisen hankinnan hintoja ja ohjaa tilauksen sille aineistotoimittajalle, joka tarjoaa sen tilaushetkellä edullisimpaan hintaan. Tilaaja tekee tilauksia pienemmissä määrin lisäksi myös sähköpostitse ja Toimittajan verkkokaupan kautta.

 

Tarjouspyynnössä 416-2018 varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella vuodella, ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022 (optio).

 

Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy ovat osoittaneet täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 2 000 000 € vuodessa.

 

Ehdotus        Ehdotan, että kirjallisuuden hankintasopimuksia Kirjavälitys Oy:n ja Suomen Kirjastopalvelu Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022.

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai –arvoon.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että kirjallisuuden hankintasopimuksia Kirjavälitys Oy:n ja Suomen Kirjastopalvelu Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022.

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai –arvoon.

Hankintayksikköjä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen puhelin 044 907 5896

Jakelu

aoTarjoajat
tiedKaupunginhallitus