Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintapäällikkö1022.09.2020 

2390-2018 (02 08 00)

Muuttopalveluiden hankintasopimuksen jatkaminen optiokaudella ajalle 1.12.2020-30.11.2022

Konsernihallinto, Hankintapalvelut, Projektipäällikkö Tapani Järvinen 18.9.2020:

 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöksellä 1.11.2018 § 76 on ajalle 1.12.2018 - 30.11.2020 valittu Turun kaupungin varsinaiseksi muuttopalveluiden palveluntuottajaksi Muuttohaukat Oy ja varapalveluntuottajaksi Martela Oyj.

 

Tarjouspyynnössä 2390-2018 varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.12.2020 - 30.11.2022 (optio).

 

Molemmat palveluntuottajat ovat osoittaneet täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

 

Sopimuksen vuosittainen arvonlisätön arvo on n. 450 000 (viimeisen täyden vuoden toteuman mukaan arvioituna).

 

Ehdotus        Ehdotan, että muuttopalveluiden hankintasopimusta jatketaan Muuttohaukat Oy:n ja Martela Oyj:n kanssa kahdella (2) vuodella, ajalle 1.12.2020 - 30.11.2022.

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että muuttopalveluiden hankintasopimusta jatketaan Muuttohaukat Oy:n ja Martela Oyj:n kanssa kahdella (2) vuodella, ajalle 1.12.2020 - 30.11.2022.

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimuskauden aikana.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

  

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen, puhelin 044 907 5896.

Jakelu

aoTarjoajat
tiedKaupunginhallitus