Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstö 
Henkilöstöjohtaja1518.09.2020 

10275-2020 (01 02 01)

Seutuyhteistyöjohtajan varsinaiseen palkkaan sisältyvä henkilökohtainen lisä

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 17.9.2020:

Kaupunginhallitus päätti 14.9.2020 § 380 perustaa Turun kaupunkiin 1.9.2020 lukien toistaiseksi voimassa olevan seutuyhteistyöjohtajan viran ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinto siten, että viran tehtäväkohtainen palkka on 7.500 €/kk. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että virka täytetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti siten, että virkaan siirretään suostumuksensa perusteella 1.9.2020 lukien kaupunkikehitysryhmän johtaja XXXXX

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 24 § linjaa, että viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna viranhaltijana ei muutu ja hänen varsinainen palkkansa ei alene. Kaupunkikehitysryhmän johtajan viran varsinainen palkka on siirtohetkellä ollut 8.461,99 €/kk. Perustetun seutuyhteistyöjohtajan viran tehtäväkohtainen palkka on 7.500 €/kk. Lisäksi varsinaisessa palkassa on otettava huomioon 600 €/kk (8 %) työkokemuslisä.

Kaupunkikehitysryhmän johtajan siirtäminen kaupunginhallituksen päättämällä tavalla seutuyhteistyöjohtajan virkaan viranhaltijalain mukaisesti siten, ettei hänen varsinainen palkkansa alene, edellyttää varsinaiseen palkkaan kuuluvan 361,99 €/kk henkilökohtaisen lisän myöntämistä. Henkilökohtainen lisä myönnetään seutuyhteistyöjohtajan virkaan eikä se siirry automaattisesti mihinkään muuhun virkaan tai toimeen.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että seutuyhteistyöjohtaja XXXXX maksetaan varsinaiseen palkkaan kuuluva 361,99 €/kk suuruinen henkilökohtainen lisä 1.9.2020 lukien.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
tiedKonsernihallinto, seutuyhteistyö
tiedXXXXX
aoXXXXX