Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstö 
Henkilöstöjohtaja1623.09.2020 

10499-2020 (01 02 00)

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset hinnoittelukohdissa 05VAK044 ja 05VAK054

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 22.9.2020:

Varhaiskasvatuksen TVA-järjestelmä on uusittu palkkahinnoittelukohdissa 05VAK044 ja 05VAK054. Aiemmassa järjestelmässä tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin määräaikaisesti toimikausittain. Uudessa järjestelmässä on pysyvät tehtävän vaativuutta korottavat tekijät huomioitu TVA järjestelmässä. Jos viran/toimen työtehtäviin kuuluu vaativuustekijöitä, jotka pysyvästi korottavat tehtävän vaativuutta tarkistetaan viran/toimen tehtäväkohtainen palkka pysyvästi tehtävän vaativuuden mukaiselle oikealle tasolle.

Muutos vähentää merkittävästi palkkojen määrittelyyn käytettyä hallinnollista työtä. Muutoksen kustannusvaikutus on hyvin vähäinen, koska vastaavat palkkojen tarkistukset on aiemmin tehty erillisillä määräaikaisilla päätöksillä.

Muutoksen seurauksena tulee henkilöstöjohtajan päätöksellä korottaa yhteensä 381 viran/toimen ja niiden vakituisten haltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa pysyvästi 1.8.2020 lukien.

Nyt tehtävän henkilöstöjohtajan päätöksen lisäksi tulee sivistystoimialan varhaiskasvatuksen erillisellä päätöksellä päättää määräaikaisista tehtäväkohtaisen palkan korotuksista niiden viran- / toimenhaltijoiden osalta, joilla tehtävän vaativuuden muutokset ovat määräaikaisia. Lisäksi varhaiskasvatuksen tulee huolehtia, että sijaisten ja muiden määräaikaisten työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat määritellään tehtävän vaativuuden mukaiselle oikealle tasolle.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Liite 1Tehtäväkohtaisen palkan korotuksia hinnoitteluliitteessä 05VAK044 ja 05VAK054

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että sivistystoimialan varhaiskasvatuksen eräiden virkojen ja toimien sekä niiden vakituisten haltijoiden tehtäväkohtaisen palkan korotukset toteutetaan oheisen liitteen 1 mukaisesti 1.8.2020 lukien.

 

 

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tiedXXXXX


Liitteet:

Konhahen § 16
Liite 1:Tehtäväkohtaisen palkan korotuksia hinnoitteluliitteessä 05VAK044 ja 05VAK054