Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintapäällikkö1325.09.2020 

8554-2016 (061)

Henkilökorttikuvauksien ja henkilökorttien (8554-2016) sopimuksen jatkaminen 30.4.2021 päättyvälle sopimuskaudelle

 

 

 

Hankintapalvelut, Korkeakouluharjoittelija Tytti Latva-Teikari 24.9.2020:

 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöksellä 13.10.2016 § 46

on Turun kaupungin henkilökorttikuvauksiin ja henkilökortteihin valittu palveluntuottajaksi Kuvalaine Oy ajalle 1.11.2016-31.12.2018.

 

Ensimmäinen optiokausi ajalle 1.1.201931.12.2019 otettiin käyttöön hankinta- ja logistiikkajohtajan varahenkilön päätöksellä 18.10.2018 § 68. Toinen optiokausi ajalle 1.1.2020–31.12.2020 otettiin käyttöön strategisen hankinnan hankintapäällikön päätöksellä 28.11.2019 § 1.

 

Turun kaupunki on valmistelemassa henkilökorttikuvauksien ja henkilökorttien kilpailutusta, mutta kilpailutus on viivästynyt, eikä se ehdi valmistua sopimuskauden loppuun mennessä. Kilpailutuksen viivästyminen johtuu suunnitelmista henkilökorttikuvausten ja henkilökorttien kilpailutuksen synkronoinnista kulunvalvontajärjestelmän kilpailutuksen kanssa. Suunnitelmien ollessa osittain vielä kesken henkilökorttikuvauksien ja henkilökorttien hankinnan kohteen tekniselle määrittelylle ei ole tällä hetkellä edellytyksiä.

 

Hankinnan väliaikaisen järjestämisen vuoksi voimassa olevaa sopimusta on tarpeen sopimusmuutoksella jatkaa uuden kilpailutuksen valmistumisen ajaksi. Voimassa olevaa sopimusta Kuvalaine Oy:n kanssa tulisi jatkaa alkuperäisin ehdoin 30.4.2021 asti. Kuvalaine Oy on 15.9.2020 ilmoittanut halukkuutensa jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin 30.4.2021 asti. (Liite 1)

 

Kuvalaine Oy on osoittanut täyttävän tarjouspyynnössä 16.9.2016 tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sähköpostitse 23.9.2020.

 

Sopimuksen jatkamisessa on kyse vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta. Sopimusmuutoksen arvo on vähemmän kuin 10 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta. Sopimusmuutoksella ei ole vaikutusta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Sopimuksen jatkamisesta tehdään sopimukseen liitettävä erillinen sopimusmuutosliite, jonka molemmat sopijapuolet allekirjoittavat.

Ehdotus

Ehdotan edellä esitetyin perustein, että henkilökorttikuvauksien ja henkilökorttien sopimusta jatketaan alkuperäisin hinnoin ja ehdoin 30.4.2021 asti Kuvalaine Oy:n kanssa.

 

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

Päätös

Päätän, että henkilökorttikuvauksien ja henkilökorttien sopimusta jatketaan alkuperäisin hinnoin ja ehdoin 30.4.2021 asti Kuvalaine Oy:n kanssa.

   

Hankintayksikköä sitova sopimusmuutos ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimusmuutosliitteen allekirjoittamisella. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään sopimusmuutoksella jatketun sopimuskauden aikana.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viran-

omaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: Korkeakouluharjoittelija Tytti Latva-Teikari, 040 194 0636

 

 

Jakelu

aoKuvalaine Oy
tiedKaupunginhallitus


Liitteet:

Khankpa § 13
Liite 1:Suostumus sopimuksen jatkamiseksi